Przyłącze gazu

Dodano: środa, 22.03.2023


Budując dom, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Zakup działki, wybór projektu, szereg formalności i pozwoleń, jakie należy zdobyć, zanim rozpocznie się właściwa budowa. Jednym z nich jest przyłącze gazowe. Co to takiego i jak należy je wykonać?

Przyłącze gazu

Sprawdź produkty do przyłącza gazowego w hurtowni Onninen

Co to jest przyłącze gazowe i jaki wniosek złożyć przed instalacją?

Gaz jest niezbędny do gotowania, pozwala zadbać o ciepłą wodę, ogrzać dom lub mieszkanie. Jednak w pierwszej kolejności należy zadbać o wykonanie odpowiedniej instalacji i przyłącza. Co to takiego?

Przyłącze gazowe to zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu „odcinek sieci gazociągu zasilającego do armatury odcinającej służący do przyłączenia do sieci gazowej urządzeń lub instalacji podmiotu przyłączonego”.

Aby wykonać przyłącze gazowe, trzeba postępować zgodnie z przepisami ustalonymi przez ustawodawcę. W pierwszej kolejności należy zatem złożyć odpowiedni wniosek do przedsiębiorstwa gazowniczego, które określa warunki techniczne dla wykonania przyłącza w określonej lokalizacji. Na tym etapie wiedza, jaką powinien posiadać wnioskujący, dotyczy klasyfikacji podmiotów starających się o określenie warunków przyłączenia. Podział ten obejmuje:

  • w grupie A znajdują się podmioty, w których instalacja gazowa będzie przyłączona do sieci gazowej (przemysłowej lub dystrybucyjnej) w sposób bezpośredni, ciśnienie gazu jest tu wysokie,
  • grupa B to podmioty, które starają się o podłączenie do innej niż wymieniona w grupie A sieci oraz które nie wymagają dostarczania gazu ziemnego wysokometanowego lub propan-butanu w ilości nieprzekraczającej 10m3/h, gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nieprzekraczającej 25m3/h,
  • grupa C dotyczy wszystkich podmiotów, zajmujących się przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych, w tym ich przetwarzaniem, wydobywaniem lub magazynowaniem.

W większości przypadków, szczególnie planując budowę domu jednorodzinnego, wnioskodawca klasyfikował się będzie do odbiorców grupy B.

Sprawdź produkty do przyłącza gazowego w hurtowni Onninen

Instalacja gazowa w domu

Instalacja gazu w domu jednorodzinnym wykonywana jest wtedy, gdy wydane zostały wszystkie niezbędne pozwolenia. Ze względu na ryzyko, jakie niesie ze sobą gaz ziemny, musi być wykonana przez fachowców posiadających odpowiednie uprawnienia. Wybór właściwych elementów, montaż i eksploatacja instalacji to podstawa bezpieczeństwa, dlatego warto inwestować w dobrej jakości komponenty do sieci i przyłącza gazowego.

W domach jednorodzinnych do wykonania przyłącza gazu wykorzystywane są najczęściej rury polietylenowe o wysokim stopniu giętkości i średnicy DN32. Znajdują się one ok. 1 m pod powierzchnią gruntu. Gaz doprowadzany jest do tzw. skrzynki, która zawsze znajduje się na zewnątrz budynku. W skrzynce znajduje się oczywiście gazomierz, a także specjalny reduktor pozwalający ograniczyć ciśnienie gazu sieciowego do wartości poniżej 5 kPa, gdyż jest to wystarczająca wartość dla urządzeń domowych. Ze względów bezpieczeństwa w skrzynce znajduje się także zawór główny.

Instalacja gazowa w firmie

Nie tylko domy jednorodzinne, ale i budynki firmowe mogą zostać wyposażone w przyłącze gazowe. Podobnie jak w przypadku domów konieczne jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń, wykonanie projektu itp. firmy, dla których wykonanie instalacji jest niezbędne w związku z wykonywaną działalnością, mogą starać się o szczególne warunki podłączenia oraz zwiększenie ciśnienia gazu doprowadzanego do wnętrza budynku.

Jakie przepisy regulują przyłączenie do sieci gazowej?

Instalacja gazu w domu jedno lub wielorodzinnym, a także w firmach i obiektach przemysłowych to bardzo złożony proces, ściśle regulowany prawnie. Szczegółowe przepisy zostały opracowane po to, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno mieszkańcom budynku, jak i wszystkim, którzy znaleźli się w sąsiedztwie.

Wykonanie przyłącza gazowego w budynku wykonywane jest w oparciu o zestaw procedur, regulowanych przez rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu gazowego z dnia 2 lipca 2010 r.

W praktyce starania o wykonanie przyłącza gazowego to proces wieloetapowy, rozpoczynający się od uzyskania określonych pozwoleń.

Składając wniosek o wykonanie przyłączenia należy zawrzeć w nim określone informacje, takie jak: informacje o wnioskodawcy, planowaną datę rozpoczęcia odbioru gazu, szacowane roczne zapotrzebowanie na gaz ziemny, a także mocy przyłączeniowej. Składając wniosek, należy pamiętać, aby dołączyć wszystkie wymagane załączniki, w tym:

  • oświadczenie, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu, dla którego ma zostać wykonane przyłącze gazowe,
  • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny wykonany dla budynku w odniesieniu do istniejącej sieci gazowej, uwzględniający sąsiadujące budynki,
  • kopię projektu zagospodarowania działki, który wykonany zostanie na kopii mapy zasadniczej bądź na kopii mapy jednostkowej, znajdującej się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, ważne, aby znajdowały się tu przyłączane urządzenia i instalacje,
  • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, na którym zaznaczone będzie usytuowanie obiektu.

Dla odbiorców klasyfikowanych w grupie B zakład gazowy ma zaledwie 21 dni na udzielenie odpowiedzi do złożonego wniosku, natomiast w grupie A jest to 45, a grupie C, aż 60 dni.

Sprawdź produkty do przyłącza gazowego w hurtowni Onninen