Regulatory ciśnienia wody - rozwiązania firmy Caleffi Hydronic Solutions

Dodano: czwartek, 14.07.2022


Zagwarantowanie odpowiedniego ciśnienia wody w instalacji jest niezwykle istotne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo instalacji, lecz także komfort użytkowania oraz aspekty ekonomiczne. 

Regulatory ciśnienia wody - rozwiązania firmy Caleffi Hydronic Solutions

Firma Caleffi Hydronic Solutions od kilkudziesięciu lat dostarcza w całej Europie elementy przeznaczone dla instalacji wody użytkowej, w tym regulatory ciśnienia wody. W naszej ofercie znajduje się kilka serii tego typu urządzeń, począwszy od kompaktowych regulatorów z serii 533, poprzez serię 535, której konstrukcja bardzo ułatwia montaż i uruchomienie instalacji, a na wersjach kołnierzowych z serii 576 skończywszy. Dzisiaj przybliżymy tego typu urządzenia na przykładzie regulatora z serii 535.

Sprawdź regulatory ciśnienia Caleffi w ofercie Onninen

Jak działają regulatory ciśnienia wody

Zasada działania opiera się na równoważeniu się dwóch sił. Siły wywieranej przez sprężynę oraz siłę wody działającą na membranę. Poniżej przedstawiono schemat działania w trakcie pobierania wody (rys. 1).

Po otwarciu punktu czerpalnego za urządzeniem następuje spadek ciśnienia pod membraną. Siła wywierana przez sprężynę jest większa od tej, którą wywołuje woda działająca na membranę. Sprężyna powoduje przesunięcie elementu regulacyjnego w dół, a co za tym idzie przepływ wody. Im większy pobór wody, tym większy stopień otwarcia elementu regulacyjnego (rys. 2).

Zasada działania regulatorów ciśnienia wody

W przypadku braku rozbioru wody ciśnienie pod membraną wzrasta do momentu uzyskania wartości ustawionej, co powoduje zamknięcie elementu regulacyjnego. Wiemy już, w jaki sposób pracują urządzenia tego typu, więc najwyższy czas rozwiązać zagadkę: czym różnią się reduktory od regulatorów ciśnienia? Wszystko sprowadza się do konstrukcji elementu regulacyjnego, co ma swoje odzwierciedlenie w pracy zaworu. W przypadku reduktora mamy do czynienia z konstrukcją jak na rysunku poniżej (rys. 3).

Zasada działania regulatorów ciśnienia wody (2)

Sprawdź regulatory ciśnienia Caleffi w ofercie Onninen

Ciśnienie wejściowe działa na element regulacyjny tylko w jednym kierunku, co ma bezpośrednie przełożenie na pracę sprężyny. W takim przypadku zmiana ciśnienia wlotowego będzie powodowała zmianę ciśnienia za reduktorem. Konstrukcja regulatora wygląda nieco inaczej (rys. 4).

Zasada działania regulatorów ciśnienia wody (3)

Ciśnienie wejściowe działa na element regulacyjny w dwóch kierunkach. Powierzchniew górnej części oraz w dolnej są takie same, co powoduje kompensację ciśnienia, nie ma ono wpływu na pracę sprężyny. Regulator wody jest odporny na wahania ciśnienia wlotowego. Wartość ustawiona jest zawsze utrzymywana na takim samym poziomie.

Zasada działania regulatorów ciśnienia wody (4)W przypadku urządzeń z serii 535 mamy do czynienia z regulatorami ciśnienia wody. Urządzenia z tej serii zostały zaprojektowane w taki sposób, aby usprawnić proces instalacji, obsługi oraz konserwacji. Wszystkie elementy odpowiadające za pracę regulatora umieszczono w wyjmowanym wkładzie, co usprawnia procedurę sprawdzenia lub wymiany (rys. 5).

Elementy wkładu zawierające ruchome części wykonane są z tworzywa sztucznego o niskim współczynniku przyczepności. Rozwiązanie takie zmniejsza ryzyko osadzania się kamienia, który jest główną przyczyną awarii. Nastawa wstępna wykonywana jest za pomocą pokrętła nastawczego ze wskaźnikiem umieszczonym po obu jego stronach. Nastawę ciśnienia można wykonać z dokładnością do 0,5 bara przed zamontowaniem zaworu w instalacji lub po jego montażu. Konstrukcja regulatora pozwala na jego pracę przy wysokim ciśnieniu wlotowym wynoszącym 25 barów.

Regulatory ciśnienia wody Caleffi

Sprawdź regulatory ciśnienia Caleffi w ofercie Onninen