Sprawny rurociąg w warunkach zimowych - kable grzewcze Devi

Dodano: czwartek, 4.03.2021


Rurociągi stanowią ważną część każdego budynku. Bez odpowiedniego zabezpieczenia ulegają uszkodzeniom, których naprawa może być bardzo kosztowna. Sposobem na uniknięcie takich sytuacji jest zainstalowanie systemów grzewczych DEVI do ochrony rurociągów.

Sprawny rurociąg w warunkach zimowych - kable grzewcze Devi

Systemy ochrony rurociągów DEVI mogą być instalowane na rurach przy instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych budynków dowolnego przeznaczenia oraz na rurociągach naziemnych i podziemnych. W ich skład wchodzą kable grzejne, termostaty oraz akcesoria montażowe. Dzięki termostatom DEVIreg™ możliwe jest zapewnienie optymalnych warunków pracy i uzyskanie określonego efektu przy jak najmniejszej ilości zużytej energii.

instalacje ogrzewania rur kablem grzejnym devi

Oprócz głównego celu, jakim jest wyeliminowanie uszkodzeń spowodowanych przez mróz, istnieje wiele dodatkowych korzyści, które zapewniają systemy DEVI. Są to:

 • rury wolne od lodu,
 • stały przepływ w rurach,
 • zmniejszenie głębokości instalacji rur podziemnych,
 • brak kosztów napraw po srogiej zimie,
 • swobodny transport produktów tłuszczowych,
 • efektywne zaopatrzenie w gorącą wodę.

Termostaty i kable grzejne DEVI w sklepie Onninen


Dobór systemu grzewczego

Procedura doboru systemu DEVI obejmuje następujące kroki: obliczenie strat ciepła, wybór kabla grzejnego, określenie długości obwodów, dobór sterowania i akcesoriów montażowych.

Dobór mocy kabli grzejnych polega na określeniu strat ciepła wynikających z konieczności utrzymania stałej dodatniej temperatury we wnętrzu rury i założonej najniższej temperatury otoczenia. Straty można określić metodą obliczeniową lub skorzystać z gotowych tabeli.

Dobór kabli grzejnych

Do ogrzewania rur można zastosować kable grzejne o stałej mocy typu DEVIflex lub kable samoograniczające DEVIpipeguard i DEVIiceguard. W praktyce najczęściej stosuje się kable samoograniczające o mocach jednostkowych: 10 W/m, 18 W/m, 25 W/m i 33 W/m w temperaturze 10oC lub kable o stałej mocy jednostkowej 10 W/m i 18 W/m.

Podanie mocy jednostkowej dla kabli samoograniczających w określonej temperaturze jest niezbędne, ponieważ ilość wydzielonej na nich mocy zmienia się odwrotnie proporcjonalnie do zmian temperatury otoczenia.

Oznacza to, że kable te samoczynnie dopasowują ilość wydzielonej na nich mocy do temperatury otoczenia. Kable o stałej mocy wydzielają stałą ilość mocy, niezależnie od zmian temperatury otoczenia.

Przy projektowaniu instalacji ogrzewania rur kablem grzejnym samoograniczającym należy wziąć pod uwagę fakt, że moc na kablu grzejnym wzrasta przy spadku temperatury otoczenia. Warunkuje to dobór jego maksymalnej długości, a więc także mocy wydzielonej na całej długości kabla, wynikający z dobranego bezpiecznika w elektrycznym obwodzie zasilania.

Dobór sterowania do kabli grzejnych

Zarówno kable o stałej mocy, jak i samoograniczające wymagają zastosowania termostatu sterującego, dzięki któremu kabel grzejny będzie utrzymywał odpowiednią temperaturę we wnętrzu rury. Dodatkowo, w przypadku ochrony rur termostat pełni funkcję wyłącznika całej instalacji grzewczej poza okresem zimowym. Dotyczy to również kabli samoograniczających, które nawet przy dosyć wysokich temperaturach otoczenia pobierają energię elektryczną. Rodzaj zastosowanej kontroli temperatury oraz sposób jej rozbudowania zależą od konkretnej instalacji. Dwa najczęściej używane sposoby to kontrola poprzez pomiar temperatury powietrza otaczającego rurociąg (czujnik temperatury powietrza) oraz kontrola przez pomiar temperatury bezpośrednio na rurociągu (czujnik przylgowy). Najczęściej stosowanymi termostatami są DEVIreg™ 330, DEVIreg™ 316 lub EKC-302A przewidziane do montażu w rozdzielnicy elektrycznej na szynie TH. Można również zastosować termostat DEVIreg™ 610 do montażu natynkowego. Wymagana temperatura jest ustawiana na termostacie.

System ogrzewania rurociągów - informacje praktyczne

System ogrzewania rurociągów przy zastosowaniu kabli grzejnych wymaga spełnienia podstawowych warunków:

 • kabel na całej długości powinien być przymocowany do powierzchni rur za pomocą samoprzylepnej taśmy aluminiowej,
 • w przypadku rur z tworzywa (PVC, PP, PE) przed ułożeniem kabla na rurze, w miejscu jego montażu, należy przykleić do powierzchni rury samoprzylepną taśmę aluminiową, chroniącą powierzchnię rury przed przegrzaniem,
 • ekrany kabli grzejnych muszą być podłączone do przewodu ochronnego instalacji elektrycznej,
 • kable grzejne nie mogą być układane w temperaturze otoczenia poniżej -5oC,
 • kable grzejne o stałej mocy nie mogą się stykać ani krzyżować,
 • podłączenia systemu ogrzewania do instalacji elektrycznej musi dokonać elektryk z odpowiednimi uprawnieniami SEP.

Zobacz produkty kablowych systemów grzejnych Devi w hurtowni Onninen