Trójpołożeniowe modułowe przełączniki zasilania SSQ I-0-II sieć-agregat produkcji ETI Polam od 25 A do 125 A

Dodano: wtorek, 14.05.2024


Trójpołożeniowe modułowe przełączniki zasilania SSQ I-0-II sieć-agregat są nieodłącznymi urządzeniami elektrycznymi w obecnie projektowanych instalacjach elektrycznych. Montowane w tablicach rozdzielczych, pełnią kluczową rolę umożliwiającą ręczne przełączanie źródeł zasilania w przypadku stanu awaryjnego głównej sieci zasilającej w budynku.

Trójpołożeniowe modułowe przełączniki zasilania SSQ I-0-II sieć-agregat od ETI na białym tle

Sprawdź strefę marki ETI w hurtowni Onninen

Zastosowanie i zasada działania modułowych przełączników zasilania ETI

Modułowy przełącznik zasilania SSQ ETI 125A

Ich główną funkcją jest umożliwienie przełączenia zasilania z tradycyjnej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, na alternatywne źródła energii elektrycznej, którymi mogą być np. agregaty prądotwórcze. Za pomocą tych przełączników, w przypadku awarii zewnętrznej sieci, możliwe jest zapewnienie redundancyjnego zasilania, co czyni je niezwykle istotnymi urządzeniami z punktu widzenia zapewnienia ciągłości zasilania np. w budynkach użyteczności publicznej, restauracjach, hotelach itp. Zastosowanie tego typu przełączników również ma kluczowe znaczenie w domach jednorodzinnych, gdzie istotne jest zapewnienie niezawodnego źródła zasilania dla urządzeń RTV i AGD.

Trójpołożeniowe modułowe przełączniki źródła zasilania SSQ stanowią bezpieczne rozwiązanie umożliwiające szybkie przełączenie zasilania budynku z sieci na zasilanie z agregatu. Jest to szczególnie istotne w sytuacjach awaryjnych, które mogą wystąpić w każdej chwili, zwłaszcza podczas występowania niespodziewanych zjawisk atmosferycznych, takich jak burze z wyładowaniami piorunowymi, trąby powietrzne coraz częściej obserwowanych w Polsce oraz innych zdarzeń losowych, które mogą spowodować uszkodzenie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia.

Jak prawidłowo zamontować trójpołożeniowe przełączniki zasilania ETI?

Modułowy przełącznik zasilania SSQ ETI 40A

Montaż trójpołożeniowych przełączników zasilania SSQ produkcji ETI Polam odbywa się w rozdzielnicy elektrycznej nn na szynie TH-35, gdzie zajmują one szerokość od 1 do 8 modułów, zależnie od ich typu i przeznaczenia. 

Istnieją dwie rodziny konstrukcyjne przełączników produkowanych w firmie ETI Polam, są to przełączniki:

  • od 25 A do 40 A w wykonaniu 1P, 2P, 3P i 4P, gdzie szerokość jednego bieguna wynosi 18 mm (1 moduł)
  • od 63 A do 125 A w wykonaniu 1P, 2P, 3P i 4P, gdzie szerokość jednego bieguna wynosi 36 mm (2 moduły)

Sposób przyłączenia przewodów zasilających i odbiorczych w przełącznikach SSQ zależy od wybranego typu i jest zawsze odpowiednio opisany na schemacie umieszczonym na przełączniku wraz z zalecanymi przekrojami przewodów. Istotne jest, że konstrukcja takiego przełącznika zawsze jest trójpozycyjna. Na schemacie widnieją odpowiednie oznaczenia dla każdej pozycji położenia styków przełącznika: I (pierwsze źródło zasilania) – 0 (przerwa izolacyjna) - II (drugie źródło zasilania), a przełączanie odbywa się za pomocą ręcznej dźwigni.

Schemat przyłączenia przewodów zasilających i odbiorczych w przełącznikach SSQ

Sprawdź rozdzielnice ETI w hurtowni Onninen

Szeroka oferta przełączników zasilania SSQ od ETI

Oferta przełączników produkcji ETI Polam jest dość szeroka, co umożliwia łatwe dobranie odpowiedniego typu przełącznika do zaprojektowanej instalacji elektrycznej w danym budynku. Pozwala to na skuteczne spełnienie potrzeb wszystkich klientów.

Dzięki swojej uniwersalności trójpołożeniowe przełączniki zasilania SSQ produkcji ETI Polam są niezawodnym i wszechstronnym rozwiązaniem, które można dostosować do indywidualnych potrzeb oraz wymagań zawartych w projekcie instalacji elektrycznej danego budynku. Ich obecność znacznie zwiększa niezawodność i elastyczność systemu zasilania, co ma kluczowe znaczenie w przypadku braku zasilania z głównej sieci zasilającej i umożliwia szybkie przełączenie zasilania na alternatywne źródło energii elektrycznej.

Sprawdź strefę marki ETI w hurtowni Onninen