Usuwanie powietrza z instalacji grzewczej – proste i wygodne rozwiązania

Dodano: 2020 11 15, Sun


Obecność powietrza w systemach grzewczych prowadzi do powstawania procesów korozyjnych oraz innych zjawisk fizykochemicznych zagrażających sprawności i wydajności elementów centralnego ogrzewania. Gazy w instalacji zaburzają cyrkulację, obniżają kulturę pracy instalacji, a także przyczyniają się do znacznego wzrostu kosztów eksploatacji i konserwacji systemu grzewczego. Z tego względu konieczne jest podjęcie odpowiednich kroków prowadzących do usuwania powietrza z systemu.

Usuwanie powietrza z instalacji grzewczej  (1)

W tym artykule przeczytasz o:

problemach powodowanych przez powietrze (gazy) obecne w instalacjach powietrza oraz sposobach radzenia sobie z pęcherzykami powietrza. Poza tym poznasz przegląd separatorów powietrznych i zapoznasz się z zasadami ich montażu.

Czego szukasz?


Jakie problemy powodują gazy w instalacji?

Obecność powietrza w instalacji c.o (a uściślając: wszelkich gazów w postaci wolnej, rozpuszczonej lub mikropęcherzyków) może prowadzić do licznych problemów i niedomagań systemu, a w konsekwencji do awarii i usterek instalacji.

Stan oraz ilość powietrza w instalacji determinowana jest przez Prawo Henry'ego. Prawo to określa, że: rozpuszczalność gazów w cieczach rośnie proporcjonalnie do obniżania się temperatury i wzrostu ciśnienia cieczy. Analogicznie rozpuszczalność gazów w cieczach maleje proporcjonalnie do wzrostu temperatury i ciśnienia.

Powietrze obecne w instalacji centralnego ogrzewania może prowadzić do obniżenia jej kultury pracy, zakłóceń w cyrkulacji wody, zmniejszenia się wydajności pomp oraz ryzyka ich uszkodzenia, a także do korozji instalacji. Obecność powietrza w instalacji ma także wpływ na ciśnienie wody w systemie. Wszystko to wpływa na wzrost wydatków na ogrzewanie domowe oraz kosztów eksploatacji i konserwacji instalacji. Niska kultura pracy zapowietrzonej części instalacji polega przede wszystkim na hałaśliwym przepływie cieczy. Wówczas możemy usłyszeć trzaski, stukania, szumy. Objawem zapowietrzenia pompy są hałasy dobywające się z wnętrza obudowy i spadek jej wydajności. W przypadku zakłóceń cyrkulacji wody w instalacji przyczyną mogą być poduszki powietrzne. Zakłócenia przepływu wewnątrz instalacji często powstają także w wyniku niepoprawnej pracy przeponowych naczyń zbiorczych.

Zjawisko kawitacji i jego wpływ na instalację

Powietrze i niekorzystne warunki pracy instalacji mogą prowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia pompy. Gazy zmieszane z wodą mogą przyśpieszają zużywanie się łożysk i uszczelnień pompy ze względu na jej niepoprawne smarowanie i chłodzenie. Pojawia się także zjawisko kawitacji. Polega ono na powstawaniu i zanikaniu pęcherzyków parowo-gazowych w rurociągach, kanałach przepływowych pomp, armaturach.

Pęcherzyki parowo-gazowe pojawiają się w obszarach obniżonego ciśnienia i gwałtownie zanikają implozyjnie w strefie wyższego ciśnienia, zwiększając wzrost ciśnienia napływającej w tych obszarach cieczy do nawet 350 MPa. Prowadzi to do powstawania wżerów i uszkodzeń materiałów, z których wykonane są rurociągi i armatury. Dodatkowo zjawisku kawitacji towarzyszy korozja elektrochemiczna. Wszystkie te problemy związane z obecnością powietrza w instalacjach c.o. prowadzą do drastycznego zwiększenia kosztów użytkowania i konserwacji. Aby uchronić instalację grzewczą przed tymi problemami, należy stosować odpowietrzniki automatyczne i odpowiednio dobrane separatory powietrza.


Przegląd separatorów powietrza

Powietrze występuje w instalacji w trzech postaciach: jako powietrze wolne, mikropęcherzyki i powietrze rozpuszczone w wodzie. Odpowietrzniki automatyczne są wstanie usunąć powietrze w formie wolnej i pracują głównie podczas napełniania lub opróżniania instalacji. Zgodnie z prawem Henry’ego, zmiany ciśnienia i temperatury wody w instalacji decydować będą o tym, czy w danym miejscu pojawią się, czy też zanikną mikropęcherze powietrza. Spadek ciśnienia i/lub wzrost temperatury spowoduje wytrącenie się mikropęcherzy, które usunie przepływowy separator powietrza. Dlatego też urządzenia te montuje się w instalacjach tam, gdzie temperatura jest najwyższa, czyli np. na zasilaniu, zaraz za kotłem.

Aby wytrącić mikropęcherze ze strugi wody, należy spowodować zaburzenie przepływu. Uzyskuje się to umieszczając w strudze przeszkodzę lub wymusza się to zjawisko za pomocą specjalnej konstrukcji urządzenia. Taką przeszkodą - elementem, który spowoduje zaburzenie przepływu w separatorach Spirovent jest spirotuba (spirorura). Dzięki specjalnej konstrukcji spirotuby uzyskano bardzo dużą skuteczność przy bardzo niewielkich spadkach ciśnienia. Wytrącone mikropęcherze unoszą się do góry, gdzie znajduje się odpowietrznik automatyczny, który usuwa zgromadzone powietrze poza instalację. Aby usunąć niemal wszystkie gazy z wody instalacyjnej, niezależnie od ciśnienia i temperatury, należy zastosować separatory podciśnieniowe (odgazowywacze próżniowe).

Bogatą ofertę funkcjonalnych, niezawodnych i komfortowych w eksploatacji separatorów powietrza stanowią produkty Spirotech (separatory Spirovent) i Flamco. Obecnie na rynku znajdziesz 7 urządzeń separujących powietrze z wody, które z łatwością dostosujesz do rodzaju i specyfiki instalacji hydraulicznej oraz własnych potrzeb i preferencji.

Mosiężny separator Spirovent

Mosiężny separator SPIROVENT

Podstawowym separatorem jest mosiężny separator SPIROVENT. Urządzenie to pozwala na ciągłą separację powietrza z woda w instalacji. Montowane jest na rurociągach poziomych. Posiada przyłącza gwintowane (3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" oraz 2") i zaciskowe (22mm). Ciśnienie robocze do 10 barów, temperatura do 110°C. W sprzedaży znajdują się także separatory do instalacji o ciśnieniu do 25 barów i temperaturze do 200°C. Dla instalacji większych, przemysłowych dostępne są urządzenia wykonane jest ze stali. Przeznaczone na rurociągi poziome o wielkościach DN50-DN300 (większe na zapytanie) z przyłączami do wspawania i kołnierzowymi.

Separator Spirovent RV2

Separator SPIROVENT RV2

Nowoczesnym i efektywnym separatorem, który skutecznie usuwa powietrza z wody to SPIROVENT RV2. Urządzenie to wykonane jest z flanszą obrotową, umożliwiającą montaż na rurociągach poziomych, ukośnych oraz pionowych. Występuje z przyłączami zaciskowymi 22 mm i 28 mm oraz z gwintami wewnętrznymi 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" oraz 2". Ciśnienie robocze do 6 barów, temperatura do 110°C.

Separator Spirovent Solar

Separator Spirovent SolarJeżeli szukasz zaworu dla instalacji solarnych, koniecznie sprawdź model SPIROVENT Solar. Tego rodzaju separatory wyposażone są w termostatyczny mechanizm zamykający AutoClose, zapobiegający wyparowaniu czynnika grzewczego z instalacji solarnej (ochrona przed suchobiegiem). Wersje podstawowe przeznaczone są na rurociągi poziome (dostępne także wersje na rurociągi pionowe). Ciśnienie robocze do 10 barów, temperatura do 180°C.


Montaż separatorów

Separatory są łatwe i szybkie w montażu. Separator powietrza należy zainstalować jak najbliżej miejsca, w którym wytrącają się gazy. Zazwyczaj urządzenie montowany jest bezpośrednio za kotłem grzewczym na rurociągu zasilającym.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą separatorów. Usuwanie powietrza z instalacji grzewczej jeszcze nigdy nie było tak łatwe!