Uziom fundamentowy - jak wykonać?

Dodano: czwartek, 17.08.2023


Uziom fundamentowy jest to bardzo dobra metoda na wykonanie kompletnego układu uziemiającego. Jednocześnie jest on bardzo tani. Trzeba pamiętać, że sam fundament odgrywa nie tylko ważną rolę dla posadowienia budynku, ale też dla całej instalacji elektrycznej. Z tego powodu warto zdecydować się na uziom fundamentowy, który zapewnia maksimum bezpieczeństwa. Warto dowiedzieć się, jak wykonać uziom fundamentowy.

Technik naprawia instalację odgromową na płaskim dachu

Sprawdź produkty marki Elko-Bis w hurtowni Onninen

Jak prawidłowo wykonać uziom fundamentowy? 

Uziom kompletny Elko-Bis 3-metrowy OCUziom fundamentowy to najczęściej układ wzajemnie połączonych przewodów, które umieszczone są w betonie będącym fundamentem danego budynku. Trzeba pamiętać, by beton, który jest wykorzystywany do fundamentów miał dobrą rezystywność na poziomie 200. Oczywiście należy też dobrać właściwe materiały, które wykazują odporność na korodowanie i maksymalną wytrzymałość. Elementy zalewane są w betonie, podobnie zresztą jak pręty zbrojeniowe. Aby cała instalacja odgromowa właściwie działała uziom fundamentowy musi być właściwie wykonany. Dzięki temu zyskuje się ochronę przed porażeniem. Jego wykonanie nie wymaga dodatkowych prac ziemnych, co pozwala także zaoszczędzić sporo czasu.

Elementy uziomu układane są w trakcie wykonywanych prac budowlanych, po których następuje wylanie fundamentów. Oczywiście połączenia powinny być sprawdzone przez elektryka. Trzeba też zastosować dokumentację fotograficzną oraz opisową. Pamiętaj, że fundament musi mieć niezawodną styczność elektryczną z gruntem. Co oznacza tutaj słowo "niezawodną"? Można to wyjaśnić w ten sposób, że musi być ona wystarczająca i trwała przez cały czas, w którym zamierza się użytkować budynek. Można też zastosować uziom fundamentowy naturalny, gdzie elementy łączone są ze sobą drutem wiązałkowym. Zamknięty jest on w pierścień stalowy przy zastosowaniu pręta okrągłego bądź płaskownika. Tak trwałe połączenie zaciskami zapewnia efektywne przewodnictwo elektryczne przez wiele lat.      

Jakie są rodzaje uziemienia w instalacji odgromowej?

Wyróżniamy uziemienie ochronne, a także uziemienie w instalacji odgromowej i elektrycznej, a także uziemienie instalacji telekomunikacyjnej. W tym pierwszym wykorzystuje się zintegrowane systemy uziomów, natomiast w uziemieniu instalacji elektrycznej stosuje się trzeci przewód, który biegnie obok przewodu fazowego oraz neutralnego. Jednocześnie gniazdka elektryczne łączone są w jeden system.

Stanowi on zakończenie uziomu. Trzeba  pamiętać jeszcze, że musi być zakopany na odpowiednią głębokość tak, aby ładunek elektryczny odprowadzany do gruntu, nie stanowił zagrożenia. Ważne jest też uziemienie instalacji telekomunikacyjnej, które wykonuje się w celu zapewnienia odpowiedniej pracy urządzeń teleenergetycznych, które połączone są siecią rozdzielczą. Chroni sieć niskiego napięcia przed potencjalnymi skutkami wysokiego napięcia.       

Uziom otokowy i pionowy w istniejącym budynku 

Uziom kompletny Elko-Bis 3-metrowy ELKONOMIC fi16 ocynk ogniowyJeśli podczas budowy nie wykonano uziomu, to można to zrobić w istniejącym budynku. W tym przypadku można zastosować tylko uziom otokowy oraz pionowy. Ten pierwszy wykonuje się przy użyciu taśmy ze stali ocynkowanej ogniowo. Musi być ona zakopana na głębokość wynoszącą co najmniej 0,5 m. Jednocześnie sam wykop musi być oddalony od fundamentu na około 1 metr. Jeżeli odległość byłaby mniejsza, mogłoby dojść do zaburzenia stateczności budynku.

Taki uziom powinien stanowić układ zamknięty. Poza tym wykop powinien być głębszy, jeżeli ma zapewniać też ochronę przeciwprzepięciową. Natomiast uziom pionowy należy wbić pionowo w grunt, przy czym głębokość powinna wynosić minimum 3 metry. Trzeba wybrać miejsce, gdzie wilgotność utrzymuje się na stałym poziomie. Jednocześnie odległość pomiędzy elektrodami powinna mieć długość wbitego w ziemię pręta. Wykonuje się je z rur bądź specjalnie przygotowanych prętów.  

Materiały do wykonania uziomu dostępne w hurtowni instalacyjnej Onninen

Pręt uziomowy Elko-Bis ELKONOMIC 1,5-metrowy fi20 z trzpieniem ocynk ogniowyW hurtowni instalacyjnej Onninen można wybrać materiały do wykonania uziomu producenta Elko-Bis. Na uwagę zasługuje uziom Elko-Bis kompletny 3-metrowy OC. Wykonany jest z mocnych i niezawodnych materiałów. Warto wiedzieć, że można zwiększyć jego długość, ale też poprawić skuteczność uziemienia. Składa się ze szpilki zaostrzonej, przedłużki i złącza uziomowego.

Można zdecydować się także na uziom kompletny Elko-Bis 3-metrowy ELKONOMIC fi16 z ocynkiem ogniowym. W tym przypadku trzeba wiedzieć, że zapewnia on stabilne i skuteczne mocowanie w ziemi. Sprawdzi się zarówno do uziemienia instalacji elektrycznej, jak i odgromowej. Dzięki temu, że wykonany jest ze stali ocynkowanej jest niezwykle trwały, odporny na korodowanie i uszkodzenia mechaniczne.

Dobrym wyborem może być także pręt uziomowy Elko-Bis ELKONOMIC 1,5-metrowy fi20, który ma podobne właściwości. Jest niezwykle solidny i wytrzymały. Pozwala na skuteczne osadzenie w ziemi, a przy tym zapewnia stabilność instalacji.

Sprawdź instalacje odgromowe w hurtowni Onninen

Opaska uziemiająca
Pręt uziomowy
Uziom fundamentowy
Uziom szpilkowy