W trosce o jakość wody. Zawory antyskażeniowe i ich rodzaje

Dodano: wtorek, 24.11.2020


Możliwość wystąpienia przepływu zwrotnego to obecnie jedno z największych zagrożeń, jakie występuje w instalacjach wodnych i sieciach wodociągowych. Bywa on spowodowany spadkiem ciśnienia lub wystąpieniem ciśnienia zwrotnego poza systemem. W efekcie może dojść do skażenia wody, która przeznaczona jest do spożywania przez ludzi. Aby wyeliminować takie ryzyko i zadbać o jej wysoką jakość, należy stosować zawory antyskażeniowe.

Zawory antyskażeniowe Resideo

Jeśli chcesz poznać zasady działania zaworu antyskażeniowego i dowiedzieć się, jak zabezpieczyć instalację przed przepływem zwrotnym, przeczytaj nasz artykuł. Dowiesz się z niego, jakie izolatory przepływów zwrotnych wykorzystywać na potrzeby gospodarstw domowych, obiektów użyteczności publicznej i systemów przemysłowych.

Z artykułu dowiesz się:

  • Jak prawo reguluje kwestie jakości wody pitnej.
  • Jakie są zadania zaworu antyskażeniowego.
  • Na jakie modele zaworów antyskażeniowych marki Resideo warto postawić w przypadku różnych instalacji.

Kwestie prawne dotyczące jakości wody pitnej

Regulacje dotyczące instalacji wodociągowych zostały w Polsce wprowadzone normą PN-92/B-01706 z 1992 roku. Zawarto w niej nakaz montowania zaworów zwrotnych, zabezpieczających rurociąg przed rezultatami zmian kierunku przepływu wody. W przepisach nie było jednak mowy na temat zaworów antyskażeniowych. Obowiązek ich stosowania został nałożony dopiero w 2000 roku Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W 2003 roku zaczęła obowiązywać norma PN-EN 1717, czyli „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dla urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny”. Nałożyła ona na użytkowników instalacji wodnych obowiązek zabezpieczania ich przed możliwością zanieczyszczenia.

O jakość wody pitnej powinny więc dbać nie tylko przedsiębiorstwa wodociągowe, ale także indywidualni użytkownicy instalacji. Aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wskutek przepływu zwrotnego, należy stosować wysokiej jakości zawory antyskażeniowe.

Zawory Resideo w hurtowni Onninen


Zadania zaworów antyskażeniowych

Jak dochodzi do przepływu zwrotnego? Z jednej strony zagrożenie takie występuje, kiedy w sieci wodociągowej spada ciśnienie. Może się to wydarzyć w przypadku pęknięcia przewodów, dużych poborów lub nieprawidłowej pracy pomp. Zjawisko to nazywa się zalewarowaniem zwrotnym. Z drugiej strony zanieczyszczeniem wodociągu może poskutkować przepływ zwrotny pod ciśnieniem. Jego źródło znajduje się poza instalacją wodociągową.

W przypadku zaistnienia jednej z tych sytuacji wodę pitną przed wtórnym zanieczyszczeniem zabezpieczają zawory antyskażeniowe. Swoje zadanie spełniają one, korzystając między innymi z przerwy powietrznej, zlokalizowanej pomiędzy najniższym punktem otworu doprowadzającego wodę a maksymalnym poziomem płynu w zbiorniku. W zależności od rodzaju, izolatory przepływów mogą także stosować mechaniczne rozłączanie lub w naturalny sposób napowietrzać instalację przez ciśnienie atmosferyczne.

Typy zaworów antyskażeniowych

Zanim przejdziemy do poszczególnych produktów, warto scharakteryzować główne rodzaje zaworów antyskażeniowych. Odgórne przepisy dokładnie określają techniczną konstrukcję danych typów oraz ich dopuszczalne zastosowanie. Najpowszechniejsze z nich to:

  • Typ BA – wysokiej klasy izolatory przepływów zwrotnych, umożliwiające nadzór nad przepływem wody. Stosuje się je zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i obiektach użyteczności publicznej. Wybierane są przede wszystkim ze względu na znakomitą jakość zabezpieczenia.
  • Typ CA - zawory niedające możliwości nadzoru, montowane na przykład w instalacjach grzewczych czy systemach chłodzenia.
  • Typ EA - wrażliwe na zmiany ciśnienia zawory, instalowane w szczególności z regulatorami oraz filtrami różnych typów. Dają możliwość nadzoru.

Zawór antyskażeniowy - montaż

Montując zawory antyskażeniowe, warto pamiętać o kilku zasadach, które zapewnią im funkcjonalne działanie. Przede wszystkim należy instalować je na poziomym odcinku instalacji, zaworem spustowym skierowanym w dół. W przypadku występowania wahań ciśnienia wlotowego lub gdy jego poziom przekracza 10 barów, przed izolatorem należy umieścić regulator ciśnienia. W celu łatwej kontroli i serwisu warto zapewnić wygodny dostęp do zaworu.

Zawór antyskażeniowy nie powinien znajdować się w lokalizacji potencjalnie zagrożonej zalaniem. Miejsce jego montażu musi być również odpowiednio zabezpieczone przed niskimi temperaturami i wentylowane. Zawór BA podczas normalnej pracy instalacji może odprowadzać na zewnątrz pewną ilość wody poprzez przyłącze spustowe, dlatego też należy zapewnić mu optymalnej wielkości odpływ, najlepiej stały i dedykowany izolatorowi. Pamiętaj, że za zaworem nie może znaleźć się już żadne niezabezpieczone przyłącze wody przeznaczonej do spożycia.

Izolator przepływów zwrotnych BA295S - zastosowanie, właściwości i zasady działania

zawór zwrotny antyskażeniowy ba295s

Zawór zwrotny antyskażeniowy Resideo BA295S marki Resideo cechuje się wykorzystaniem obniżonej strefy ciśnienia. Stosuje się go zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w obiektach przemysłowych czy komercyjnych. Według specyfikacji zgodnej z normą PN-EN 1717 zapewnia ochronę do 4. klasy zanieczyszczenia.

Zawór BA295S gwarantuje optymalne zabezpieczenie instalacji wodociągowej. Model ten charakteryzuje wbudowany na wlocie filtr oraz wkładkę zaworową, która pełni jednocześnie funkcję zaworu zwrotnego wlotowego i zaworu spustowego. Do niewątpliwych zalet izolatora należy kompaktowa konstrukcja i prosty serwis. Budowa zaworu zapewnia wygodny/łatwy dostęp do wszystkich wewnętrznych elementów bez konieczności demontażu zaworu z rurociągu. Do wszystkich części wewnętrznych można się dostać bez problemu. Zawór gwarantuje małe straty ciśnienia i dużą przepustowość. Jak dokładnie działa?

Zawór antyskażeniowy Resideo BA295S to urządzenie bezpośredniego działania z wydzielonymi trzema strefami ciśnienia. Najwyższe jest ono w komorze wlotowej, niższe w komorze środkowej, a najniższe w komorze wylotowej. Z komorą środkową połączony jest zawór spustowy, który otwiera się w momencie, gdy różnica pomiędzy dwiema pierwszymi strefami spadnie do 0,14 bara. Woda ze środkowej komory wypływa na zewnątrz, a zawory zwrotne zamykają przepływ. Dzięki temu strefa środkowa zostaje oddzielona od wlotowej i wylotowej. Przepływ wody zostaje przerwany, a instalacja jest zabezpieczona przed skażeniem.

Zawór antyskażeniowy BA295S posiada Atest PZH, a także prestiżowe certyfikaty  DVGW, WRAS.

Izolator przepływów zwrotnych w wykonaniu bezołowiowym BA295S-LF - zastosowanie, właściwości i zasady działania

Antyskażeniowe zawory o bezołowiowej konstrukcji BA295S-LF marki Resideo pod względem działania i projektu niemal nie różnią się od izolatorów omówionych wyżej. Cechą, która wyróżnia je na tle zaworów antyskażeniowych dostępnych na rynku, jest niewątpliwie korpus i przyłącza gwintowe wykonane z materiału bezowiołowego. Zawory antyskażeniowe BA tego typu odznaczają się zoptymalizowaną budową zapobiegającą powstawaniu martwych stref, w jakich mogłaby stać woda. Są to produkty posiadające Atest PZH, a także zgodne z dyrektywami REACH i RoHS. Mają także aprobatę TÜV LGA dla niskiego poziomu hałasu.

Zawory antyskażeniowe BA295S-LF można zastosować w budynkach wielorodzinnych oraz rozmaitych obiektach użyteczności publicznej. Zapewniają ochronę do 4. klasy zanieczyszczenia.

Zobacz produkty marki Resideo w hurtowni Onninen

Zawór antyskażeniowy CA295 - zastosowanie, właściwości i zasady działania

zawór antyskażeniowy ca295

Podobnie do zaworów antyskażeniowych typu BA działają izolatory z rodziny CA. Również wykorzystują one strefę obniżonego ciśnienia. Służą do zabezpieczania instalacji wody pitnej przed skażeniem w wyniku zalewarowania zwrotnego lub ciśnieniowego przepływu zwrotnego. Zgodnie ze specyfiką PN-EN 1717 zawory odpowiadają zaleceniom konstrukcyjnym typu 2 i gwarantują ochronę do 3. klasy ryzyka.

Ze względu na techniczne właściwości zaworów antyskażeniowych CA295 - w przeciwieństwie do typów BA i EA - wykorzystuje się je w szczególności do ochrony instalacji zasilających w aplikacjach przemysłowych. Posiadają wbudowany filtr i cechują się zwartą konstrukcją, dzięki czemu dostęp do wszystkich części wewnętrznych jest bardzo łatwy i wygodny. Jedną z ich największych zalet stanowi potrójna ochrona - posiadają dwa zawory zwrotne i zawór spustowy, które dzielą izolator na trzy strefy. Warto zauważyć, iż zawory antyskażeniowe CA295S posiadają Atest PZH, a także prestiżowy certyfikat WRAS.

Zasada działania zaworów antyskażeniowych CA295 jest podobna jak w przypadku BA295S. Izolator dzieli się na trzy komory: wlotową, środkową i wylotową. W momencie, kiedy różnica ciśnienia pomiędzy dwiema pierwszymi strefami spadnie poniżej 10% wartości ciśnienia wlotowego, zawór spustowy otworzy się i umożliwi wodzie wypływanie z komory środkowej. W tym wariancie niemożliwy jest pomiar.

Zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA ze złączkami gwintowanymi RV281 - zastosowanie, właściwości i zasady działania

zawór zwrotny antyskażeniowy typu ea ze złączkami gwintowanymi rv281

Zawory antyskażeniowe z rodziny EA działają w nieco odmienny sposób niż produkty typu BA czy CA. Wykorzystuje się je przede wszystkim w połączeniu z regulatorami ciśnienia, filtrami oraz filtrami z regulatorami. Stosuje się je wszędzie tam, gdzie instalacja wodna musi zostać zabezpieczona przed przepływem zwrotnym. Nadają się zarówno do użytku w budynkach wielorodzinnych, jak i w systemach przemysłowych bądź handlowych. Z powodzeniem chronią rurociągi przed skutkami zalewarowania zwrotnego i przepływu zwrotnego ciśnieniowego. Gwarantują ochronę do 2. kategorii płynów.

Zawór antyskażeniowy EA RV281 odznacza się szeregiem korzystnych właściwości. Wśród jego największych zalet należy wymienić wspomniane już wszechstronne zastosowanie, a także niskie straty ciśnienia. Zawory zwrotne tego typu bardzo łatwo zamontować i serwisować. Pozycja, w jakiej się je instaluje, zapewnia optymalny spust wody i wygodny dostęp do części. Izolator pracuje bardzo cicho i nie wywołuje uderzeń hydraulicznych. Na jakiej zasadzie działa?

Zawory antyskażeniowe RV281 posiadają ruchomy grzybek zaworu naciskany poprzez sprężynę i zmieniający pozycję w zależności od przepływu wody. Jeśli ten zaczyna zanikać, sprężyna dociska grzyb do gniazda zaworu, powodując odcięcie kierunku przepływu. W ten sposób dochodzi do zabezpieczenia sieci wodociągowej przed zanieczyszczeniem.

Zawory antyskażeniowe RV281 posiadają Atest PZH oraz DVGW.

Rozłącznik bezpośredniego działania GA-R295 - alternatywa dla tradycyjnego zaworu antyskażeniowego

rozłącznik bezpośredniego działania ga r295

Rozłączniki bezpośredniego działania odgrywają tę samą rolę co tradycyjne zawory antyskażeniowe. Budowa modelu GA-R295 odpowiada zaleceniom konstrukcyjnym typu 1 według normy DIN 1988 i gwarantuje ochronę do 3. klasy ryzyka zgodnie z normą PN-EN 1717. Warto również zauważyć, iż model ten posiada Atest PZH.

Zobacz produkty marki Resideo w sklepie Onninen

Rozłącznik bezpośredniego działania funkcjonuje na bardzo prostej zasadzie równowagi ciśnieniowej. Podobnie jak zawór antyskażeniowy, odcina przepływ wody, gdy ciśnienie w instalacji spadnie. Rozłącznik przechodzi od pozycji zamknięcia, kiedy ciśnienie wlotowe spadnie do tego stopnia, że przestanie przeciwdziałać sile sprężyny. W takiej sytuacji przesuwa ona tłok w górę, odcinając jednocześnie kierunek przepływu. Dzięki temu żadna awaria powodująca spadek ciśnienia (taka jak na przykład pęknięcie rury) nie poskutkuje zanieczyszczeniem wody.

Ze względu na swoją niezawodność, rozłączniki bezpośredniego działania powszechnie stosuje się w układach zasilania budynków produkcyjnych, usługowych i handlowych. W instalacji wodnej montowane są w miejscach narażonych na kontakt z płynem z 3. kategorii ryzyka. Stanowią główne zabezpieczenie na przyłączu do sieci wodociągowej. Zaleca się ich instalację w układach zasilania takich obiektów jak łaźnie i natryski z ruchomymi wylewkami, przyłącza zraszaczy ogrodowych, automatyczne dozowniki napojów, podgrzewacze wody czy urządzenia klimatyzacyjne.

Zaworem wartym uwagi jest także model GB-R295, który zapewnia ochronę do 4. klasy ryzyka (substancje toksyczne i bardzo toksyczne, rakotwórcze i radioaktywne). Jest to wyjątkowe rozwiązanie podobne do zaworów serii BA, które służy do ochrony systemów wody pitnej przed możliwością skażenia spowodowaną zalewarowaniem zwrotnym lub ciśnieniowym przepływem zwrotnym, a jednocześnie zapewnia mniejsze zużycie wody.

Optymalna ochrona instalacji wody pitnej – zawory zwrotne Braukmann

Jeśli poszukujesz solidnego zaworu antyskażeniowego do sieci wodociągowej, zapoznaj się z rodziną produktów Braukmann firmy Resideo, wydzielonej od Honeywell w 2018 roku. Zawory tego producenta znajdą zastosowanie w każdym rodzaju instalacji, chroniąc wodę pitną przed skażeniem w wyniku możliwego przepływu zwrotnego. Te niewielkie elementy w wersji gwintowanej wykonywane są z wysokiej jakości materiałów, takich jak mosiądz odporny na ocynkowanie, wytrzymałe tworzywa sztuczne czy guma EPDM dopuszczona do użytku w systemach wody przeznaczonej do spożycia.

W efekcie zawory antyskażeniowe Braukmann cechują się ponadprzeciętną wytrzymałością i odpornością na intensywną eksploatację w wymagającym środowisku. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii zabezpieczają wodę przed zanieczyszczeniem wtórnym, bez względu na typ instalacji i rodzaj budynku. Antyskażeniowe zawory z oferty Resideo to obowiązkowy element każdego systemu wodociągowego.

Zawory antyskażeniowe do każdej instalacji

Wybierając zawory antyskażeniowe do swojej instalacji, zwróć uwagę na posiadane przez nie certyfikaty i atesty. Są one dowodem na to, że produkty te spełniają szereg warunków technicznych, wymaganych przez normy krajowe i europejskie. Dobierz izolator do typu budynku, rodzaju instalacji oraz jednej z pięciu kategorii ryzyka zanieczyszczenia. Zawory Braukmann z rodzin BA, CA i EA, a także rozłączniki bezpośredniego działania GA zapewnią ochronę każdej instalacji wodociągowej.

Zobacz produkty marki Resideo w hurtowni Onninen