Warunki techniczne wykonania studzienki kanalizacyjnej i jej odbiór

Dodano: czwartek, 22.06.2023


Studzienka kanalizacyjna jest jednym z elementów instalacji, który musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami. W jaki sposób prawidłowo wykonać studzienki kanalizacyjne?

Studzienka kanalizacyjna na budowie

Sprawdź studzienki kanalizacyjne w hurtowni Onninen

Projekt techniczny sieci kanalizacyjnych

Właz betonowany KZO DO 600 H115 malowany, ryglowany, KL.D400 (40T)Studzienka jest jednym z elementów układu, wykonywanego w oparciu o precyzyjnie wykonany projekt techniczny. Pozwala on rozlokować poszczególne elementy, aby całość działała prawidłowo. Powinien on zostać przygotowany przez podmiot posiadający odpowiednie uprawnienia. Specjalista dokładnie wskaże nie tylko rozmieszczenie kolejnych elementów, ale też warianty poszczególnych rur, studzienek itp.

W praktyce wykorzystywane są różne warianty studzienek kanalizacyjnych. Podstawowym kryterium podziału jest wyróżnienie studzienek włazowych i niewłazowych, pierwsze z nich umożliwiają wejście do wnętrza, natomiast drugie służą wyłącznie do wykonania przeglądów i rewizji. W tym celu wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt, a osoba wykonująca inspekcję znajduje się na powierzchni. W projekcie technicznym uwzględnione są wszystkie aspekty i potrzeby danego układu, dzięki czemu można wskazać, jaki wariant studzienki będzie odpowiedni i gdzie powinien się znajdować. W ramach studzienek włazowych wykonane mogą zostać studzienki przelotowe, węzłowe (zbiorcze), z dolotem, osadnikowe, czyszczące, kaskadowe, rozprężne, energochłonne oraz specjalne zbiorniki w przepompowniach ścieków.

Obecnie obowiązujące przepisy prawa budowlanego nie precyzują ściśle wymagań, jakie powinien spełniać przygotowany projekt techniczny, natomiast szczegóły dotyczące odbioru sieci kanalizacyjnej wskazują m.in. zakres wykonanego badania przed odbiorem. Projekty techniczne wykonuje się w oparciu o obowiązujące przepisy i zawarte w nich wytyczne, w tym m.in. o Ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Ustawa Prawo budowlane oraz szereg szczegółowych rozporządzeń.

Usytuowanie studzienki kanalizacyjnej

Studzienki kanalizacyjne nie mogą być Rura Wavin PP 315x3000 SN4 bezkielichowa trzonowa karbowana (do studni 315)wykonane w dowolnym miejscu. Układy kanalizacyjne wymagają umieszczenia rur oraz studzienek w pasie drogowym, aby właz znajdował się w połowie pasa, pomiędzy kołami pojazdu. Obecnie, wielu projektantów sieci kanalizacyjnych wskazuje, że optymalnym rozwiązaniem studzienki 1000 mm lokowane są od siebie w odległości od 50 do 70 m, natomiast 1200 mm w odległości od 70, do maksymalnie 100 m. Z kolei przy budynkach podłączonych do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej stosuje się studzienki rewizyjne. W przypadku betonowych, muszą one znajdować się na głębokości nie większej niż 10 m, a w przypadku tworzyw sztucznych, zgodnie z normą PN-EN13598, maksymalnie na głębokość 10 m. Przepisy regulują także kwestię usytuowania studzienki w aspekcie odległości od fundamentów domu, ponieważ nie może być to odległość mniejsza niż 1,5. Z kolei w odniesieniu do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej - studzienka rewizyjna nie może znajdować się dalej niż od 3 do 5 m.

Studzienki kanalizacyjne w ofercie hurtowni Onninen

Kineta Kaczmarek PP 400x200, typ1 przelotowa, dla rury wznoszącej gładkiej DN/OD 400mm oraz rury wlotowej gładkiej 200mm, z uszczelką, kolor pomarańczowy (studnia Diamir 400)Obecnie studzienka kanalizacyjna może być wykonana nie tylko z betonu, ale również wysokiej jakości tworzyw sztucznych. Każde z rozwiązań posiada określone wady i zalety. Dostępne w naszej hurtowni komponenty niezbędne do wykonania całych instalacji przygotowane są z najwyższej jakości materiałów, zapewniających doskonałą szczelność, która jest podstawowym parametrem sprawdzanym podczas odbioru. Tworzywa sztuczne zapewniają wysoką odporność na korozję i niekorzystne działanie czynników, jak wilgoć czy mróz. Wykonane zgodnie z normami, zapewniającymi odporność na działanie substancji chemicznych, które mogą znajdować się nie tylko w ściekach, ale także w gruncie.

W asortymencie Onninen dostępne są rury kanalizacyjne tworzywowe PVC, PP, o różnej średnicy, dzięki czemu można dopasować wariant odpowiedni dla potrzeb. Wybierając zakupy w Onninen można kupić wszystkie niezbędne do wykonania studzienki i instalacji elementy, w tym kiniety przelotowe z dopływami, żeliwne korpusy, włazy betonowane.

Sprawdź studzienki kanalizacyjne w hurtowni Onninen

Rura kanalizacyjna
Rura kanalizacyjna 100
Studzienka drenarska