Wavin Tigris K5/M5 usłysz dźwięk bezpieczeństwa

Dodano: czwartek, 11.08.2022


System instalacji grzewczych Wavin Tigris to szereg dopracowanych i przetestowanych produktów oraz rozwiązań dobrze znanych każdemu instalatorowi. Wydawałoby się, że do licznych cenionych cech użytkowych kształtek K1 i M1 nie można już nic dodać. Nic bardziej mylnego!

Złączki Wavin Tigris

Domeną firmy Wavin jest ciągła praca nad udoskonalaniem produktów i szukanie nowatorskich rozwiązań. I tak, dzięki wysiłkom wielu naszych ekspertów powstały kształtki Tigris K5 i M5 z pierwszym na świecie opatentowanym Acoustic Leak Alert, czyli zintegrowanym akustycznym systemem wykrywania nieszczelności, z większym przekrojem hydraulicznym, a także z funkcją Multi Jaw – czyli możliwością zaciskania aż 5 typami szczęk

Sprawdź złączki Wavin Tigris w hurtowni Onninen!

Acoustic Leak Alert– akustyczny system wykrywania nieszczelności

Funkcja, która w prosty sposób umożliwi instalatorom szybkie sprawdzenie całej instalacji i wykrycie niezaciśniętych kształtek podczas prób ciśnieniowych wykonywanych sprężonym powietrzem. Dzięki ACOUSTIC LEAK ALERT każda niezaprasowana kształtka emituje głośny dźwięk gwizdka (80 dB), co sprawia, że jej odnalezienie jest niezwykle proste. Używanie powietrza do prób ciśnieniowych pozwala uniknąć zastojów wody w instalacji, eliminując tym samym ryzyko wystąpienia legionelli i zapobiega uszkodzeniom instalacji podczas mrozów. Jednak jeżeli próba ciśnieniowa instalacji wykonana zostanie za pomocą wody, niezaciśnięte połączenia ujawnione zostaną za pomocą doskonale znanej funkcji DLF. W takim przypadku dojdzie do kontrolowanego wycieku, dzięki któremu łatwo będzie zlokalizować pominięty zacisk i naprawić błąd.

Opti flow – do 50% większy przekrój hydrauliczny kształtki

Zaprojektowane specjalnie, aby zapewnić optymalny przepływ, kształtki Wavin Tigris K5 i M5 z OPTI FLOW mają do 50% większy przekrój hydrauliczny. Dzięki temu nowa instalacja będzie charakteryzować się jeszcze większą wydajnością i niezawodnością.

Multi Jaw - możliwość zaciskania pięcioma typami szczęk

Dzięki MULTI JAW kształtki Wavin Tigris K5 i M5 gwarantują bezpieczeństwo połączenia niezależnie od profilu szczęk. Aby zaprasować Wavin Tigris K5 i M5, można użyć najpopularniejszych szczęk, ponieważ są one kompatybilne z profilami U, Up, H, TH i B. Eliminuje to konieczność zakupu nowego sprzętu i ułatwia przejście na nowy Wavin Tigris K5/M5. Kolejnym wielkim ułatwieniem dla instalatorów jest nowa możliwość szybszego montażu instalacji. Wymagana przy montażu kształtek M1 i K1 kalibracja rury po jej docięciu nie jest już dłużej konieczna. Ze względu jednak na łatwość montażu i wygodę łączenia elementów nadal zalecamy kalibrowanie rur przed połączeniem.

Wymieniaj korzyści w nowej platformie lojalnościowej OnnTop!

Jeden system do wszystkiego

Złączka do rur systemu wodnego Wavin TigrisWavin oferuje wszystkie niezbędne kształtki i rury, dzięki którym można wykonać każdą instalację. Program kształtek Wavin Tigris opiera się na niezawodnej technologii łączenia poprzez zaciśnięcie. Nowa rodzina Wavin Tigris K5 i M5 to blisko 100 wariantów kształtek w średnicach 16-40 mm. Ponadto oferta dostępnych rozwiązań została poszerzona o nowe typy kształtek niedostępnych do tej pory w typoszeregu M1. Wavin Tigris K5 i M5 jest w pełni kompatybilny ze swoim poprzednikiem Wavin Tigris K1 i M1. Zarówno Tigris K5 i M5, jak i Tigris K1 i M1 pasują do tej samej wielowarstwowej rury Wavin Tigris.

Próba ciśnieniowa wykonywana powietrzem

Dzięki funkcji Acoustic Leak Alert kształtki Tigris K5 i M5 idealnie nadają się do wykonywania prób ciśnieniowych sprężonym powietrzem. Podczas przeprowadzania testów za pomocą sprężonego powietrza na etapie napełniania instalacji można przeprowadzić inspekcję prawidłowości zaciśnięcia – niezaciśnięte kształtki będą emitować głośny gwizd. Zalecamy, aby tę część próby wykonywać z użyciem ciśnienia 0,2-0,5 bar, aby zapobiec wypchnięciu niezaciśniętych kształtek z rury. W przypadku wykrycia nieszczelności na skutek niezaciśnięcia kształtki (gwizd) należy zacisnąć połączenie. Po przeprowadzeniu inspekcji instalacji należy przejść do wykonania właściwej próby ciśnieniowej według poniższych wytycznych:

Sprawdź złączki Wavin Tigris w hurtowni Onninen!

  1. Wartość ciśnienia nie powinna przekraczać 3 bar, a podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego.
  2. Badanie wstępne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego trzykrotnie w odstępach 10-minutowych. Następuje obserwacja instalacji w ciągu 30 minut – obserwacja ewentualnych nieszczelności na instalacji. Nieszczelności
    można lokalizować akustycznie lub za pomocą roztworu pieniącego.
  3. Badanie główne polega na utrzymaniu wartości ciśnienia próbnego przez okres 2 godzin. Badanie uważa się za pozytywne, jeżeli na manometrze nie będzie spadku ciśnienia i brak jest nieszczelności instalacji.

O tym należy pamiętać:

Zmiany temperatury otoczenia mają wpływ na ciśnienie. W czasie dokonywania odczytów ciśnienia na manometrze na początku i końcu badań oraz w okresie co najmniej 0,5 godz. przed odczytem temperatura otoczenia powinna być taka sama z zakresem tolerancji ± 3°C. Należy pamiętać, aby instalacja poddawana próbie nie była bezpośrednio nasłoneczniona.

Wavin Tigris M5 Wavin Tigris K5
Multi Jaw
Opti Flow
Easy Fit - łatwe wciśnięcie rury w złączkę
Acoustic Leak Alert
DLF - kontrola nieszczelnośći przy wodnej próbie ciśnieniowej
IN 4SURE - kontrola poprawności wsunięcia rury
Pipe Grip - trzymanie rury w złączce
Średnice
Materiał Mosiądz PPSU
Profil szczęk U, Up, TH, H,B U, Up, TH, H, B

Masz pytania odnośnie branży? Dołącz do grupy Świat Instalacji!