Wszystko, co musisz wiedzieć na temat kanałów technologicznych - poradnik dla wykonawcy

Dodano: wtorek, 23.08.2022


Jednym z nieodłącznych elementów współczesnej inwestycji liniowej jest kanalizacja teletechniczna. Rozwiązanie tego typu wiąże się ze znacznymi oszczędnościami. Dzięki ułożeniu rurociągów kablowych w trakcie realizacji podstawowych prac, można w przyszłości uniknąć robót ziemnych i odtwarzania nawierzchni. Jeżeli jesteś wykonawcą zajmującym się inwestycjami drogowymi, koniecznie zapoznaj się z naszym kompleksowym poradnikiem dotyczącym kanałów technologicznych!

Wszystko, co musisz wiedzieć na temat kanałów technologicznych

Z tego artykułu dowiesz się:

 • co to jest kanał technologiczny,
 • jakie rodzaje kanałów technologicznych wyróżniamy,
 • jakie warunki powinny spełniać kanały technologiczne.

Co to jest kanał technologiczny?

Cytując Ministerstwo Cyfryzacji, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

 • urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 • linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Kanał technologiczny jest więc elementem pozwalającym na stworzenie podziemnej infrastruktury, która może posłużyć poprowadzeniu różnego rodzaju kabli. Na potrzeby swoich sieci wykorzystują ją między innymi operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy energii i inne podmioty świadczące usługi przewodowe na danym terenie.

Stosowanie kanału technologicznego pozwala na ograniczenie kosztów związanych z projektem organizacji ruchu drogowego oraz zajęciem terenu na czas robót. Zbędne stają się również takie prace, jak rozbiórka nawierzchni, wykonanie wykopów, badania zagęszczenia gruntu, odtwarzanie nawierzchni czy wywózka nadmiaru gruntu. Jak widać, kanał technologiczny oznacza bardzo daleko idące oszczędności.

Nic więc dziwnego, że w 2010 roku wprowadzono obowiązek uwzględniania kanałów technologicznych w pasie nowych i remontowanych dróg publicznych w Polsce. Stało się to za sprawą ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Sprawdź produkty Q-Systems w hurtowni Onninen

Rodzaje kanałów technologicznych

W 2015 roku ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wydało rozporządzenie, w którym rozróżniono dwa główne typy kanałów technologicznych:

 • Kanał technologiczny uliczny - składa się z rury osłonowej, trzech rurociągów światłowodowych i jednej wiązki mikrokanalizacji. Stosuje się go w miejscach przeznaczonych jedynie dla pieszych oraz rowerzystów, a także w obszarach parkingowych dla samochodów osobowych.
 • Kanał technologiczny przepustowy - składa się z rury osłonowej, trzech rurociągów światłowodowych i jednej wiązki mikrokanalizacji, lecz przewody te umieszczone są dodatkowo w rurze przepustowej. Kanał technologiczny przepustowy stosuje się pod konstrukcją nawierzchni drogowych i utwardzanych poboczy, a także w obszarach parkingowych dla pojazdów każdego rodzaju.

Podsumowując, dwa główne typy kanałów technologicznych różnią się między sobą stopniem wytrzymałości. Ciężki ruch drogowy wymaga dodatkowego zabezpieczenia w postaci rury przepustowej. W pozostałych sytuacjach wystarczy zastosowanie wariantu ulicznego.

Schemat rodzajów kabli technologicznych

Jakie warunki powinny spełniać kanały technologiczne?

Koparka kopie dół z ciężarówką pod kanały technologiczne

Rozróżnienie kanałów technologicznych na dwa typy to oczywiście nie jedyny zapis, jaki znalazł się w dokumencie. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne, określa liczne zasady dotyczące projektowania, budowy oraz przebudowy tych elementów.

Wykonanie kanału technologicznego powinno przede wszystkim uwzględniać bezpieczeństwo użytkowników dróg publicznych oraz konieczność ochrony środowiska. Należy także zapewnić całej konstrukcji trwałość oraz pojemność dostosowaną do przewidywanego rozwoju jej zagospodarowania. Kanał technologiczny powinien pozwalać na wprowadzanie i wyprowadzanie linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, które znajdują się poza pasem drogowym. Ponadto wszystkie jego elementy muszą zostać odpowiednio zabezpieczone.

Rozporządzenie stanowi również, że system kanałów technologicznych powinien gwarantować możliwość montażu i eksploatacji takich elementów, jak:

 • kable telekomunikacyjne (szczególnie światłowodowe),
 • linie elektromagnetyczne,
 • kable zasilające i sygnalizacyjne,
 • urządzenia do zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

W przypadku obu typów kanałów technologicznych rury światłowodowe w profilu podstawowym powinno oznaczać się kolorowymi paskami w celu ich identyfikacji na całej długości. Połączenia między nimi należy wykonywać w studniach kablowych za pomocą właściwych złączek skręcanych. Warto jednocześnie zadbać o to, aby odcinki bez złączy były jak najdłuższe.

To samo dotyczy wiązek mikrorur, do których łączenia stosuje się odpowiednie obudowy liniowe. Na odcinkach pomiędzy studniami kablowymi zarówno rury światłowodowe, jak i wiązki mikrorur powinny zachowywać ciągłość oraz szczelność pneumatyczną nie mniejszą niż 1 MPa.

Konstrukcja kanału technologicznego ulicznego

W przypadku kanału technologicznego ulicznego rury światłowodowe i wiązki mikrorur należy ciasno wiązać opaskami samozaciskowymi w odstępach nie większych niż 2 m. Jeśli stosuje się przynajmniej dwa różne profile, przerwa między nimi powinna wynosić 50 mm. Odcinki przewodów układa się bez złączek pomiędzy studniami, możliwie w linii prostej, na podsypce piaskowej o grubości min. 10 cm. Przesypuje się je warstwą przesianej ziemi. Rury osłonowe należy układać ponad profilami przewodów światłowodowych i wiązek mikrorur, jednocześnie oddzielając je warstwą piasku o grubości 50 mm. Łączy się je poprzez zgrzewanie bądź złączki zewnętrzne.

Walec budowlany wyrównuje podłoże

Konstrukcja kanału technologicznego przepustowego

System kanału technologicznego przepustowego wykonuje się metodą przecisku lub przewiertu sterowanego. Odcinki rur osłonowych zgrzewa się w trakcie przecisku, a profile rur światłowodowych i wiązek mikrorur wpycha się w nie lub wciąga. Tak przygotowane przewody są umieszczane w wykonanym przewiercie. Kanał technologiczny przepustowy należy zakończyć w studni kablowej lub zasobniku.

Kanały technologiczne - przegląd oferty Onninen

W naszej hurtowni internetowej z łatwością znajdziesz materiały niezbędne do budowy kanału technologicznego. Oferta Onninen skierowana jest do wykonawców realizujących prace kablowe przy drogach publicznych i opiera się na asortymencie firmy Q-Systems. Jej specjaliści chętnie dzielą się z nami fachową wiedzą, którą my z kolei przekazujemy Klientom Onninen. Jako wykonawca możesz więc liczyć na naszą pomoc w kwestiach technicznych, które niejednokrotnie podnoszone są przy nowych inwestycjach obejmujących instalację kanałów technologicznych.

Masz pytania odnośnie branży? Dołącz do grupy Świat Instalacji!

Kanał kablowy
Kanał instalacyjny