Wykonaj samodzielnie drenaż rozsączający na swojej działce!

Dodano: środa, 16.08.2023


Drenaż rozsączający to jedna z najtańszych metod zapobiegania nadmiernemu nasyceniu wodą terenu, jak również pozbywania się oczyszczonej cieczy, bez powodowania szkód w środowisku.  Z uwagi na wysoką skuteczność przy nierównomiernym dopływie ścieków oraz niskie koszty eksploatacji, drenaż rozsączający jest także najpowszechniej stosowanym rozwiązaniem technologicznym, odprowadzającym oczyszczoną wodę z przydomowych oczyszczalni ścieków.

System rur drenazowych w ziemi

Sprawdź rury drenażowe w hurtowni Onninen

Co to jest drenaż rozsączający?

Drenaż rozsączający jest konstrukcją zapobiegającą nadmiernemu nasyceniu danego obszaru wodą. Zwykle jest to jeden z elementów przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonany z rur drenażowych usytuowanych w gruncie cechującym się dobrym współczynnikiem przepuszczalności. Drenaż rozsączający zalecany jest na obszarach pozbawionych dostępu do kanalizacji, gdzie oczyszczalnie przydomowe stanowią alternatywę dla szamb wymagających regularnego opróżniania.

Rura drenarska Kaczmarek PVC DN/OD 80x72Drenaż rozsączający to system rur, umiejscowionych za osadnikiem gnilnym i studzienką rozdzielczą. Po wstępnym oczyszczeniu ścieków w osadniku docierają one do studzienki, gdzie następuje dystrybucja cieczy do poszczególnych rozgałęzień rur. Rura drenażowa poprzez swoją perforowaną strukturę umożliwia odpływ oczyszczonych ścieków w głąb gruntu. Piasek stanowi kolejną barierę dla bakterii, a same ścieki ulegają przekształceniu w związki mineralno–organiczne.

Pośród licznych korzyści wynikających z zastosowania drenażu rozsączającego, na szczególną uwagę zasługują: niska cena zakupu, niewymagająca konstrukcja, prosta obsługa, a także ograniczone koszty eksploatacji. Z tego powodu drenaż rozsączający jest konstrukcją praktycznie bezobsługową i bezawaryjną.

Jakie warunki spełnić, aby wykonać drenaż rozsączający na działce? 

Pewną niedogodnością przy planowaniu robót związanych z budową systemu drenującego, są uwarunkowania prawne oraz stosunkowo duża powierzchnia, na której drenaż rozsączający powinien funkcjonować.

Rura drenarska Kaczmarek PVC DN/OD 100x91Rury drenażowe po ułożeniu zajmują powierzchnię średnio od 60 do 90 m². Oznacza to, że budowa systemu wymaga odpowiednio dużej działki, biorąc pod uwagę jeszcze powierzchnię zajmowaną przez zabudowania. Rury drenażowe powinny być ułożone z zachowaniem odległości: 70 m od studni, 3 m od budynku oraz 2 m od granicy działki. W wielu przypadkach wymagana jest także zgoda sąsiadów.

Niemniej istotny jest rodzaj gruntu. Drenaż rozsączający jest najskuteczniejszy na obszarach o gruncie przepuszczalnym z przewagą piasku. Gleba trudno przepuszczalna lub wysoki poziom wód gruntowych (odległość pomiędzy rurami drenażowymi a zwierciadłem poziomu wodonośnego nie może być niższa, aniżeli 1,5 metra) znacznie komplikuje ułożenie i późniejszą eksploatację drenażu.

Należy pamiętać, że powyższe ograniczenia mają doprowadzić do bezpiecznej eksploatacji drenażu rozsączającego, pod kątem zdrowia, a nawet życia mieszkańców danej okolicy.

Na jakiej głębokości układać rury drenażowe? 

Rury drenażowe należy układać na głębokości od 0,6 do 0,8 m pod powierzchnią ziemi, przy spadkach wynoszących od 0,5 do 1,5%. Dno wykopu powinno być wyłożone warstwą kruszywa, co sprzyja szybkiemu wchłanianiu cieczy. Rury drenażowe (perforowane) łączy się specjalnymi łącznikami, których liczbę można ograniczyć, wykorzystując rury drenażowe o długości od 20 do 50 m.

Rura drenarska Kaczmarek PVC DN/OD 100x91Średnica rur perforowanych z tworzywa sztucznego wynosi 110 mm, natomiast długość oraz liczba ciągów drenażowych uzależniona powinna być od ilości dopływających ścieków (liczby stałych użytkowników oczyszczalni).

Co do zasady, na jednego mieszkańca danego obiektu przypada 12 m rury drenażowej. Ciągi drenażowe układa się, dostosowując ich przebieg do kształtu działki. Zwykle jest układ równoległy. Nitki drenażowe powinna dzielić odległość wynosząca 1,5 m.

Trwałość i bezawaryjność drenażu w znacznym stopniu zależna jest od jakości zastosowanych rur. Z tego powodu warto dokonać zakupu poszczególnych elementów wyposażenie w renomowanej hurtowni, oferującej wyroby wyłącznie od uznanych w świecie producentów.

Sprawdź rury drenażowe w hurtowni Onninen

Rura drenażowa
Rura drenarska w otulinie
Rura drenarska 110
Rura drenarska 160
Rura drenarska 80
Rura drenarska 200