Zasada działania i najważniejsze korzyści drenażowej oczyszczalni ścieków

Dodano: wtorek, 18.07.2023


Oczyszczalnie drenażowe to coraz popularniejsze rozwiązanie. Skąd bierze się zainteresowanie tą technologią? Jak działają oczyszczalnie tego typu? Jakie argumenty przemawiają za montażem jednej z nich? Na te i inne pytania związane z oczyszczalniami drenażowymi odpowiadamy w nowym wpisie.

Betonowa drenażowa oczyszczalnia ścieków

Sprawdź produkty do oczyszczalni drenażowej w hurtowni Onninen

Co to jest drenażowa oczyszczalnia ścieków?

Oczyszczalnia z drenażem Graf EPURBIO6 (RLM6) 2700LOczyszczalnie drenażowe to instalacje przeznaczone do neutralizacji ścieków z posesji niepodłączonych do komunalnej sieci kanalizacyjnej. Składają się z dwóch podstawowych elementów – osadnika gnilnego oraz systemu drenażowego. W tym pierwszym odbywa się wstępne oczyszczanie ścieków. Następnie są one kierowane do studzienki rozdzielczej i systemem rur drenażowych prowadzone do poletka filtracyjnego.

Tam, poprzez naturalne procesy biologiczne i filtrację w gruncie, ścieki są poddawane ostatecznemu oczyszczeniu. Po takiej obróbce mogą w bezpieczny sposób trafić do wód gruntowych lub do gleby. Oczyszczalnie drenażowe to rozwiązanie pod wieloma względami atrakcyjne dla inwestorów. Są tanie w utrzymaniu, wygodne, przyjazne dla środowiska i, co najważniejsze, umożliwiają efektywną neutralizację nieczystości.

Zastosowanie oczyszczalni drenażowych

Tunel filtracyjny GRAF ST 130L do oczyszczalni drenażowejMimo wielu zalet, oczyszczalnie drenażowe mają też pewne wady. Najpoważniejszą z nich są ograniczenia w budowie takich instalacji. By była ona możliwa, konieczne jest spełnienie co najmniej dwóch warunków dotyczących:

  • przepuszczalności gleby: oczyszczalnie drenażowe wymagają gruntów o dobrej lub co najmniej średniej przepuszczalności;
  • poziomu wód gruntowych: montaż rur drenażowych nie może odbyć się w glebie, w której poziom wód gruntowych jest wyższy niż 2 metry.

O ile zostaną spełnione te warunki, oczyszczalnia drenażowa może zostać zbudowana na posesjach wielu typów. Podstawowym przeznaczeniem tego rodzaju instalacji jest użytek domowy. W zależności od wielkości osadnika gnilnego i poletka drenażowego, mogą one być zastosowane zarówno w małych, jak i dużych gospodarstwach. Duże oczyszczalnie drenażowe dobrze sprawdzą się w obiektach komercyjnych i użyteczności publicznej. Do tej grupy zaliczyć można m.in. kempingi, gospodarstwa agroturystyczne, małe ośrodki wypoczynkowe lub zakłady zatrudniające małą lub średnią liczbę pracowników.

Jak działają oczyszczalnie drenażowe?

Działanie oczyszczalni drenażowych opiera się na dwuetapowym procesie oczyszczania ścieków: w osadniku gnilnym (oczyszczanie beztlenowe) oraz w drenażu rozsączającym (oczyszczanie tlenowe). Dla neutralizacji zanieczyszczeń kluczową rolę pełnią wyselekcjonowane mikroorganizmy, a doczyszczenie następuje w poletku (proces filtracji mechanicznej). Cały cykl składa się z następujących po sobie kroków:Geowłóknina GRAF rolka 0,5x50m do oczyszczalni drenażowej

  1. skierowanie ścieków do osadnika gnilnego;
  2. proces sedymentacji, czyli opadania stałych składników ścieków na dno osadnika gnilnego;
  3. proces fermentacji metanowej, w ramach której mikroorganizmy beztlenowe rozkładają materię organiczną;
  4. skierowanie wstępnie oczyszczonych nieczystości do studzienki rozdzielczej, a następnie do systemu rur drenażowych (poletka);
  5. oczyszczanie tlenowe (napowietrzanie) z użyciem tlenu dostarczanego za pośrednictwem grzybków napowietrzających;
  6. rozsączenie ścieków z rur drenażowych ułożonych na przepuszczalnym gruncie - na przykład warstwie żwiru - i doczyszczane nieczystości poprzez rozkład z użyciem mikroorganizmów tlenowych.

By zapewnić odpowiednie warunki i efektywność oczyszczania, przydomowa oczyszczalnia ścieków może być wyposażona w dodatkowe elementy, takie jak studnia chłonna czy studzienka napowietrzająca.

Oczyszczalnie drenażowe w hurtowni Onninen

By oczyszczalnia drenażowa mogła pracować z wymaganą wydajnością, konieczny jest odpowiedni dobór jej poszczególnych elementów. Poza tym istotna jest ich jakość oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Planując montaż takiej instalacji, warto więc skorzystać z oferty dobrych dostawców. W hurtowni instalacyjnej Onninen nie tylko posiadamy części do oczyszczalni renomowanych producentów, ale też zapewniamy profesjonalne wsparcie przy ich wyborze.

Sprawdź produkty do oczyszczalni drenażowej w hurtowni Onninen

Rura drenażowa
Rura drenarska w otulinie
Rura drenarska 110
Rura drenarska 160
Rura drenarska 80
Rura drenarska 200