Zawory w instalacjach z pompami ciepła - jakość ma znaczenie

Dodano: środa, 14.09.2022


Instalacje z pompami ciepła są niezwykle popularne wśród inwestorów, jednak mają szereg wymagań technicznych, o których powinni pamiętać instalatorzy. Tylko odpowiedniej jakości armatura zapewnia energooszczędną pracę systemu, a co za tym idzie zadowolenie klientów. Jakie zawory spełniają wysokie oczekiwania użytkowników?

Termostatyczne zawory mieszające i zawory przełączające ESBE

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jaką rolę pełnią termostatyczne zawory mieszające i zawory przełączające,
  • dlaczego jakość armatury instalacji grzewczej ma znaczenie,
  • które zawory można regenerować, a jakie trzeba wymieniać w całości.

Zawory w instalacji grzewczej - małe rozmiary, duże znaczenie

Pompa ciepła w obiegu ze zbiornikiem cwu, zaworem przełączającym i zaworem mieszającymTermostatyczne zawory mieszające i zawory przełączające firmy ESBE należą do ważnych komponentów instalacji z pompami ciepła. Korpusy armatury są wykonane ze specjalnego stopu mosiądzu, który jest odporny na odcynkowanie. Dzięki temu w normalnych warunkach zawory nie wymagają konserwacji, spełniając tym samym główne oczekiwania wobec instalacji z pompami ciepła, czyli: wydajność, szczelność, energooszczędność oraz niski koszt eksploatacji.

Termostatyczne bezpieczeństwo

Termostatyczne zawory mieszające wykorzystuje się w instalacjach z pompą ciepła
z obiegiem grzewczym i zbiornikiem CWU
. Instalacje z pompą ciepła mogą być zarówno nisko-, jak i wysokotemperaturowe, dlatego mechanizm termostatyczny ma szczególne znaczenie dla ochrony użytkownika przez wodą o zbyt wysokiej temperaturze. Kolejną ważną cechą, która sprawia, że termostatyczne zawory mieszające sprawdzają się w instalacjach z pompami ciepła, jest ich wysoka przepustowość (przykładowe Kvs wynosi 3,4 m3/h).

W tych samych instalacjach ważną rolę pełnią zawory przełączające ESBE, które charakteryzują się krótkim (3-sekundowym) czasem przełączania (dotyczy to zaworów VZC i VZD). Zaworami steruje 2-punktowy sygnał sterujący SPST (Single-Pole Single-Throw). Sygnał odpowiada za przełączanie przepływu medium między króćcami zaworu („prowadzącymi” dalej do grzejników lub zbiornika CWU). Wykorzystywane są jedynie skrajne położenia z zakresu roboczego siłownika. Nie ma możliwości ustawienia położeń pośrednich.

Sprawdź ofertę termostatycznych zaworów mieszających

Pompa ciepła z dodatkowym źródłem ciepła i zaworem przełączającym

Dodatkowe rozwiązania

Zawory przełączające stosuje się również w celu przełączania pomiędzy źródłami ciepła. Z uwagi na wysoką przepustowość i szybki czas przełączania, spotyka się je
w instalacjach z pompami ciepła i z dodatkowym źródłem ciepła (np. kotłem gazowym).

W ciągu kilku sekund zawór przełącza się na „pracujące” źródło, umożliwiając transport ciepłej wody w obiegu grzewczym. Połączenie pompy ciepła i drugiego źródła ciepła stosuje się np. w modernizowanych systemach grzewczych.

Choć instalatorzy preferują błyskawiczne rozwiązania w instalacjach z pompami ciepła, można spotkać też zawory MBA130. Wszystkie zawory ESBE cechuje szczelność i kompaktowość, czyli możliwość montażu w przestrzeniach o stosunkowo małej powierzchni. Zawory opisane wcześniej można regenerować za pomocą dostępnych części zamiennych (siłownik, kompletne wnętrze, kabel), natomiast zawory przełączające MBA130 można wymienić tylko w całości, na nowe egzemplarze.

Właściwe działanie termostatycznych zaworów mieszających i zaworów przełączających ma wpływ na sprawność i wydajność całej instalacji. Warto postawić na sprawdzone i niezawodne rozwiązanie!

Sprawdź ofertę zaworów przełączających ESBE