Galmet w programie Czyste Powietrze

Dodano: 2020 11 18, Wed


Galmet w programie Czyste Powietrze

WNIOSKI APLIKACYJNE / AUDYT ENERGETYCZNY / REFINANSOWANIE ZAKUPU

Wybierz ekologiczne systemy ogrzewania Galmet i skorzystaj z promocyjnych cen na:
Wniosek aplikacyjny - 200 PLN brutto 400 PLN
Refinansowanie zakupionego produktu – 300 PLN brutto 500 PLN
Audyt energetyczny i wniosek aplikacyjny – 800 PLN brutto 1100 PLN

Warunki promocji:

 • Wypełnij formularz na stronie www.galmet.com.pl
 • Wybierz ekologiczny system ogrzewania Galmet.
 • Potwierdź zakup produktu Galmet.
 • Podpisz umowę na wykonanie usługi przygotowania wniosku i/lub audytu.

Promocją objęte są następujące usługi:

 1. Usługa przygotowanie wniosku aplikacyjnego w zakresie dofinansowania z programu „Czyste powietrze” (tj. wniosku o pozyskanie środków finansowych na planowany zakup produktów Galmet).
 2. Usługa przygotowanie wniosku aplikacyjnego w zakresie refinansowania z programu „Czyste powietrze” (tj. wniosku o zwrot środków finansowych na już dokonany zakup produktów Galmet).
 3. Usługa wykonanie audytu energetycznego i przygotowanie wniosku aplikacyjnego w zakresie dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”.

Infolinia Galmet (czynna w godz. 9-17): 77 40 345 68

Na co dofinansowanie?

Nazwa elementu przedsięwzięcia Jednostka Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek
Audyt energetyczny budynku przed realizacją przedwsięwzięcia szt. do 1 000 zł
Dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródeł ciepła szt. do 1 000 zł
Docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące m2 powierzchni przegrody do 150 zł
Wymiana stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych m2 powierzchni do 700 zł
Wymiana drzwi zewnętrznych/bram garażowych m2 powierzchni do 2 000 zł
Węzeł cieplny zestaw do 10 000 zł
Kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalin - Genesis Plus zestaw do 20 000 zł
Pompy ciepła powietrzne - Airmax2 zestaw do 30 000 zł
Pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody - Maxima zestaw do 45 000 zł
Kolektory słoneczne (tylko pożyczka) - KSG Premium GT, KSG GT zestaw do 8 000 zł
Mikroinstalacja fotowoltaiczna (tylko pożyczka) zestaw

do 30 000 zł

Dofinansowanie dla gospodarstw domowych które nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej:

Grupa Kwota miesięcznego dochodu na osobę Dotacja (procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego) Uzupełnienie do wartości dotacji (Pożyczka) Pozostałe koszty kwalifikacyjne (Pożyczka)
1 2 3 4 5
I do 600 zł do 90% do 10% do 100%
III 601-800 zł do 80% do 20% do 100%
IV 801-1000 zł do 70% do 30% do 100%
II 1001-1200 zł do 60% do 40% do 100%
V 1201-1400 zł do 50% do 50% do 100%
VI 1401-1600 zł do 40% do 60% do 100%
VII powyżej 1600 zł do 30% do 70% do 100%

Dofinansowanie dla gospodarstw domowych które mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej:

Grupa Kwota miesięcznego dochodu na osobę Dotacja (procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego) Uzupełnienie do wartości dotacji (Pożyczka) Pozostałe koszty kwalifikacyjne (Pożyczka) Kwota rocznego dochodu wnioskodawcy
1 2 3 4 5 6
I do 600 zł do 90% do 10% do 100% Nie dotyczy
III 601-800 zł do 80% do 20% do 100% Nie dotyczy
IV 801-1000 zł do 67% do 33% do 100% Nie dotyczy
II 1001-1200 zł do 55% do 45% do 100% Nie dotyczy
V 1201-1400 zł do 43% do 57% do 100% Nie dotyczy
VI 1401-1600 zł do 30% do 70% do 100% Nie dotyczy
VII powyżej 1600 zł do 18% do 82% do 100% do 85 528 zł
VII powyżej 1600 zł do 15% do 85% do 100% od 85 529 zł do 125 528 zł
VII powyżej 1600 zł do 0% do 100% do 100% powyżej 125 528 zł

Warunki dofinansowania:

 1. Oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi nie więcej niż WIBOR 12M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie.
 2. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat; okres finansowania jest liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej.
 3. Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i całości przedsięwzięcia. Środki mogą być przekazane na rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli dowody księgowe zostały przez Beneficjenta opłacone - na jego rachunek bankowy.
 4. Wnioskowanie o dzielenie dofinansowania w formie dotacji nie wymaga równoczesnego wnioskowania o udzielenie dofinansowania w formie pożyczki. Beneficjent może ubiegać się wyłącznie o dofinansowanie w formie dotacji, wyłącznie o dofinansowanie w formie pożyczki lub dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki.

Przejdź do produktów Galmet w Onninen