Promocja Onnline - Zgrzewarka Gratis!

Dodano: 2020 11 9, Mon


Odbierz zgrzewarkę 1500W za zakup systemu Onnline PP-R za min. 2 000 zł netto!

Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

 

Czas trwania promocji: 01.11.2020 r. - 31.12.2020 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

systemu
Onnline PP-R
 
O wartości:

min. 2 000 zł netto
 
Nagroda:

zgrzewarka 1500W

Nagrody będą dostarczane do opiekunów handlowych w celu przekazania ich do klienta po zakończeniu promocji. Klientowi przysługuje prawo do odbioru wielokrotności nagród w okresie trwania promocji.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

 1. Organizatorem promocji jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis  pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852.
 2. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz sklepie internetowym www.onnshop.pl dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania promocji: od 01 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2020 lub do wyczerpania zapasów
 4. Przedmiotem promocji są Systemy Onnline PP-R.
 5. Zasady promocji:
  • Zakup promocyjnych produktów o wartości min. 2.000 zł netto upoważnia do odbioru nagrody w postaci - Zgrzewarki Onnline 1500W (20-25-32-40MM).
  • PULA NAGRÓD: 31 szt.
 6. Odbiorcy uczestniczący w promocji  dokonują zakupów objętych promocją na podstawie faktur vat.
 7. Zakupy dokonane w okresie od 01 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2020 mogą być sumowane.
 8. Rozstrzygnięcie Promocji odbędzie się na podstawie Raportu Sprzedaży produktów objętych promocją o których mowa w pkt. 4 umowy przygotowanego przez analityka sprzedaży Onninen za  okres trwania promocji tj. od 01 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku i zatwierdzonego przez koordynującego przebieg promocji tj. Martę Janecką w terminie do 21 dni po    zakończeniu  promocji.
 9. Nagrody będą przekazywane do punktu sprzedaży Onninen, w którym Klient dokonał promocyjnego zakupu w ciągu 21 dni od daty zatwierdzenia raportu sprzedaży, o którym mowa w pkt. 7 regulaminu.
 10. Nagrody będą wydawane do wyczerpania zapasów.
 11. Klient ma prawo do odbioru max. 3 nagród w trakcie trwania promocji.
 12. Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.
 13. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji – stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu.
 14. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania nagrody uczestnikom których zaległości płatnicze na dzień zakończenia okresu promocyjnego są przeterminowane powyżej 7 dni.