Szkolenia G1, G2, G3 - zdobądź uprawnienia

Dodano: poniedziałek, 1.08.2022


Szkolenia SEP - G1, G2, G3 - 2020

G1, G2, G3 - szkolenia + egzaminy na uprawnienia
dla elektryków i hydraulików w oddziałach Onninen

Szanowni Państwo. W roku 2024 w ramach naszej działalności wprowadzamy dwa rozwiązania:

 • Zakres egzaminu kwalifikacyjnego i poprzedzającego  szkolenia wiążemy ściśle z  treścią wydawanymi drukiem poradników. Treść poradników skrótowo omawia obowiązujące w pracach instalacyjnych i  kontrolno – pomiarowych: Polskie Normy, ustawy i rozporządzenia. Przy czym w poradnikach szczególny nacisk jest położony na aparaturę i urządzeniach stanowiących przedmiot zainteresowania hurtowni Onninen.
 • Przeprowadzanie wszystkich egzaminów metodą zaoczną (on-line) przy jednoczesnej rezygnacji z jakichkolwiek harmonogramów. Terminy egzaminów i poprzedzających szkoleń, będą wyłącznie zależne od aktualnych potrzeb naszych Odbiorców.

W wyniku tych zmian:   

 • Osoby, które podjęły decyzję o przystąpieniu do egzaminu kwalifikacyjnego, proszone są o zgłoszenie tego faktu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem telefonu: Andrzej Kusz, tel. 602 777 884
 • Osoby przystępujące do egzaminów powinny dysponować telefonem komórkowym lub osobistym komputerem wyposażonym w kamerkę posiadającą łączność z internetem oraz z zainstalowanym bezpłatnym programem Skype.
 • Komisja nawiąże z każdą osobą zgłaszającą się do egzaminu kontakt telefoniczny, podczas którego zostanie ustalony:
  • zakres oczekiwanych uprawnień zawodowych
  • tytuły proponowanych/wymaganych poradników branżowych (spis treści poszczególnych poradników znajduje się na stronie tge.org.pl)
  • wysokość kosztów, warunki płatności
  • przybliżony termin egzaminu
 • Po dokonaniu odpowiedniej wpłaty na konto Komisji, Komisja wysyła na adres zainteresowanego komplet poradników, zawierających zestaw informacji wymaganych podczas egzaminów dla danej specjalizacji.
 • Świadectwa kwalifikacyjne są wysyłane na wskazany adres w terminie 7 dni od daty zdania egzaminu.

Szkolenie i egzamin prowadzą członkowie Komisji Kwalifikacyjnej nr 662 powołanej przez Urząd Regulacji Energetyki przy Towarzystwie Gospodarki Energetycznej. Informacje dotyczące doświadczenia zawodowego członków Komisji ujęto na stronie www.tge.org.pl.

Cennik szkoleń

Sprawdzanie kwalifikacji odbędzie się przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną Urzędu Regulacji Energetyki

 

G‐1

Grupa elektryczna

G‐2

Grupa ogrzewnictwa, klimatyzacji, wentylacji, chłodnictwa

G‐3

Grupa gazowa

1.

Koszt jednego egzaminu   na Dozór lub Eksploatację:

 • w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. wynosi 424,20 zł (brutto)
 • w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. wynosi 430 zł

w ramach tej opłaty osoba przystępująca do egzaminu otrzymuje dodatkowo:

 • Poradnik „ Zagadnienia ogólne” z zakresu BHP o wartości 50 zł oraz
 • Wybrany „Poradnik branżowy” z zakresu G1, G2 lub G3 o wartości 50 zł
 • Dodatkowo w okresie pięciu lat od daty zdania egzaminu, każdy zdający może uzyskać poradę z zakresu prawa budowlanego. Ewentualne pytanie należy przesłać na adres [email protected], odpowiedź będzie przekazana za pośrednictwem e-maila
2. Koszt przesyłki poradników, za pośrednictwem poczty, jest wliczony w koszt egzaminu
3.

Każda osoba przystępująca do egzaminu może za dodatkową opłatą nabyć dodatkowo następujące poradniki, z zakresu objętego programem zdawanego  egzaminu;.

 • Poradniki serii G1 (elektroenergetyka)

o   Instalacje elektryczne do 1 kV.

o   Instalacje przeciwwybuchowe.

o   Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa obiektów budowlanych. 

o   Stacje elektroenergetyczne, kompensacja mocy biernej oraz wyższych harmonicznych, zabezpieczeni, układy SZR, SPZ, silniki indukcyjne, układy rozruchowe i regulacji obrotów. 

o   Prace kontrolno – pomiarowe instalacji elektrycznych. Badania odbiorowe i okresowe, wzory sprawozdań. 

 • Poradniki serii G2 (ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja)

o   Kotły wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy do 2 MW. 

o   Instalacje centralnego ogrzewania  i przygotowania ciepłej wody użytkowejm 

o   Instalacje wentylacji i klimatyzacji. 

o   Prace kontrolno-pomiarowe instalacji ogrzewczych,, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Badania odbiorowe i kontrolne. Wzory protokołów. 

 • Poradniki serii G3 (gazownictwo)

o   Przyłącza gazowe. 

o   Urządzenia i instalacje gazu ziemnego o ciśnieniu do 5 kPa.

o   Instalacje gazu płynnego LPG.

o   Prace kontrolno pomiarowe w zakresie przyłączy, instalacji gazowych  CZ  oraz LPG. Badania odbiorowe i kontrolne. Wzory protokołów. 

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu zgłoszenia na szkolenie.