Szkolenia G1, G2, G3 - zdobądź uprawnienia w jeden dzień

Dodano: 2020 9 10, Thu


Szkolenia SEP - G1, G2, G3 - 2020

G1, G2, G3 - szkolenia + egzaminy na uprawnienia
dla elektryków i hydraulików w oddziałach Onninen

Szanowni Państwo, z uwagi na panującą pandemię poniższy harmonogram szkoleń zostaje zawieszony
Istnieje jednak możliwość odbycia szkolenia on-line.

Osoby chcące przystąpić do egzaminów sprawdzających kwalifikacje, proszone są o zgłaszanie się się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego poniżej. Zainteresowani zostaną poinformowani drogą internetową o szczegółach związanych z egzaminem.
Pozostałe informacje związane z egzaminami, jak np. koszty, poradniki itp. pozostają bez zmian.

Zapraszamy na jednodniowe szkolenia w oddziałach Onninen. Do zdobycia uprawnienia w trzech grupach
G1- Instalacje elektryczne; G2- instalacje cieplne, wentylacyjne i klimatyzacyjne; G3 – instalacje gazowe.
Zdobądź je w jeden dzień dzięki otrzymanym PORADNIKOM z zakresu prawa budowlanego i przepisów BHP. Zgłoś się dzisiaj!

Szczegóły spotkań u opiekuna z ramienia Onninen lub u kierownika oddziału.

 

Harmonogram szkoleń i egzaminów na rok 2020:

Kliknij w nazwę oddziału aby przejść do karty z danymi adresowymi

13 października 2020 Mapa dojazdu do oddziałuKielce
14 października 2020 Mapa dojazdu do oddziałuBielsko-Biała
15 października 2020 Mapa dojazdu do oddziałuKraków
17 listopada 2020 Mapa dojazdu do oddziałuBydgoszcz
18 listopada 2020 Mapa dojazdu do oddziałuKoszalin
19 listopada 2020 Mapa dojazdu do oddziałuGdynia
15 grudnia 2020 Mapa dojazdu do oddziałuWarszawa Emaliowa
16 grudnia 2020 Mapa dojazdu do oddziałuŁódź
17 grudnia 2020 Mapa dojazdu do oddziałuGorzów Wlkp.
   

 

Plan zajęć związanych ze szkoleniem i z egzaminami kwalifikacyjnymi

 • godzina 8:00 – prezentacja Onninen.
 • godzina 9:00 – rozpoczęcie pracy Komisji Kwalifikacyjnej – Informacja Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego o przebiegu spotkania oraz zebranie wniosków o sprawdzenie kwalifikacji.
 • godzina 10:00 do 13:30 – informacja na temat obowiązujących aktów prawnych związanych z montażem i eksploatacją urządzeń elektrycznych, cieplnych, wentylacyjnych. klimatyzacyjnych i gazowych.
 • od godziny 14:00 – egzaminy kwalifikacyjne.

Szczegóły dotyczące zakresu i przebiegu egzaminów, oraz treści poszczególnych poradników podane są na stronie Towarzystwa Gospodarki Energetycznej tge.org.pl oraz u organizatora biuro@tge.org.pl. Dla wszystkich osób przystępujących do egzaminów są prowadzone porady techniczne z zakresu wykonawstwa, pomiarów i eksploatacji urządzeń elektrycznych, ogrzewczych i gazowych.

 

Cennik szkoleń

Sprawdzanie kwalifikacji odbędzie się przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną Urzędu Regulacji Energetyki

  G‐1 G‐2 G‐3
W ramach szkolenia: elektryczna ciepło, wentylacja, klimatyzacja gazowa
 • Informacja dotycząca aktualnego stanu prawa budowlanego
 • Poradnik zawierający aktualne przepisy BHP – ZAGADNIENIA OGÓLNE
 • Sprawdzenie kwalifikacji
260 zł - 2020 rok 260 zł - 2020 rok 260 zł - 2020 rok
Jeden dowolnie wybrany poradnik branżowy z przepisami budowlanymi z zakresu wymaganych uprawnień
(zakup obowiązkowy)
70 zł 70 zł 70 zł
Poradniki prac kontrolno‐pomiarowych.
Dotyczy wyłącznie osób ubiegających o prawo wykonywania pomiarów odbiorowych i okresowych badań stanu technicznego urządzeń i instalacji
100 zł 100 zł 100 zł

Urzędowa cena uzyskania jednego świadectwa kwalifikacyjnego typu E (eksploatacja) lub typu D (dozór)
to 260 zł w 2020r. (10% minimalnego wynagrodzenia).
W ramach tej kwoty oprócz egzaminu oferujemy obszerną informację na temat obowiązującego prawa budowlanego oraz poradnik „Zagadnienia ogólne”.
Do tej kwoty należy doliczyć koszt 70 zł za jeden dowolnie wybrany poradnik branżowy (zakup obowiązkowy).

Jeżeli zdający ubiega się o uprawnienia do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych wnosi dodatkową opłatę w wysokości 100 zł
oraz otrzymuje poradnik zawierający sposób wykonywania pomiarów i związanych z nimi protokołów.
Egzaminy z zakresu Eksploatacji i Dozoru są to dwa różne egzaminy wymagające odrębnych opłat.

Opłaty za szkolenia i poradniki można dokonać na miejscu gotówką lub kartą
(brak możliwości przelewu).

 

Poradniki:

Każda osoba przystępująca do egzaminu może nabyć dowolną ilość poradników branżowych związanych z tematyką egzaminu.

Dostępne poradniki z grupy G1

 • Instalacje elektryczne do 1 kV
 • Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa
 • Instalacje przeciwwybuchowe

Dostępne poradniki z grupy G2

 • Kotły na paliwa stałe płynne i gazowe DO 2 MW
 • Instalacje centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • Instalacje wentylacji i klimatyzacji
 

Dostępne poradniki z grupy G3

 • Przyłącza gazowe
 • Urządzenia i instalacje gazu ziemnego o ciśnieniu do 5 KPA
 • Instalacje gazu płynnego LPG

Dostępne poradniki prac kontrolno‐pomiarowych

 • Prace kontrolno-pomiarowe w instalacjach elektrycznych niskiego i średniego napięcia
 • Prace kontrolno pomiarowe kotłów grzewczych, instalacji ogrzewczych , wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • Prace kontrolno-pomiarowe w zakresie przyłączy oraz instalacji gazowych GZ oraz LPG

 

Egzaminy przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna nr 662 Urzędu Regulacji Energetyki, powołana przy Towarzystwie Gospodarki Energetycznej.
Dane dotyczące Komisji są na stronie www.tge.org.pl. Ewentualne pytania dotyczące egzaminów kierować ma adres biuro@tge.org.pl.
Szczegóły spotkań u opiekuna z ramienia Onninen lub u kierownika oddziału.

Ewentualne wątpliwości prosimy konsultować z Ryszardem Koźmianem tel. 500 297 173 lub ryszard.kozmian@wp.pl

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu zgłoszenia na szkolenie.