Fotowoltaika - dofinansowanie 2023

Dodano: piątek, 21.04.2023


Ceny za energię elektryczną niezwykle szybko rosną, korzystanie z fotowoltaiki to najlepszy sposób na pozyskanie tańszego prądu. Dzięki licznym programom dofinansowania fotowoltaiki, może sobie na nią pozwolić coraz większa liczba gospodarstw domowych, a także przedsiębiorstw. Jak ubiegać się o dofinansowanie fotowoltaiki i na jakie kwoty można liczyć?

Fotowoltaika

Program Czyste Powietrze

W ramach programu ochrony środowiska możliwe jest otrzymanie dofinansowania zarówno na panele fotowoltaiczne, jak i np. wymianę pieca czy ocieplenie budynku. Wysokość dofinansowania w ramach tego programu zależy od dochodów gospodarstwa domowego i łącznie można otrzymać nawet kilkadziesiąt tysięcy zł. Jako że celem programu jest przede wszystkim termomodernizacja i wymiana starych urządzeń na ekologiczne źródła energii, to o dofinansowanie w tym programie nie można się ubiegać budując nowe mieszkanie czy dom. Szacunkową kwotę dofinansowania do fotowoltaiki można sprawdzić na stronie internetowej programu Czyste Powietrze, korzystając z kalkulatora dotacji. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z podobnego programu - Energia Plus, który obejmuje zarówno dofinansowanie fotowoltaiki, jak i pomp ciepła, turbin wiatrowych czy nawet niewielkich elektrowni wodnych.

Sprawdź fotowoltaikę i magazyny energii w hurtowni Onninen

Program Mój Prąd 5.0

W najnowszej odsłonie programu w 2023 roku można liczyć na wyższe niż w latach ubiegłych kwoty dofinansowania. Na pomoc w ramach programu mogą liczyć gospodarstwa domowe, które wytwarzaną energię elektryczna będą przeznaczać na własne potrzeby, rozliczając się w ramach tzw. net-billingu. Program obejmuje zarówno dofinansowanie samej fotowoltaiki, jak i dodatkowych urządzeń. W ramach programu można zyskać nawet 6 tysięcy zł na instalację fotowoltaiczną w formie bezzwrotnej dotacji. Warto jednak pamiętać, że programem objęte są jedynie nowe urządzenia, a nie np. przebudowa czy rozbudowa istniejącej już instalacji. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest ukończenie projektu instalacji przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, instalacja fotowoltaiczna nie może jednak być zamontowana wcześniej niż 1 lutego 2020 roku, a same urządzenia wyprodukowane wcześniej niż 2 lata przed ich montażem. Konieczne jest również korzystanie z instalacji fotowoltaicznej przez co najmniej 5 lat po uzyskaniu dofinansowania.

Przeczytaj więcej o programie Mój Prąd 5.0

Fundusze Europejskie na fotowoltaikę

Dofinansowanie na fotowoltaikę można też pozyskać w ramach programów Unii Europejskiej np. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Wsparcie w tym programie jest przyznawane przedsiębiorcom na inwestycję w infrastrukturę badawczo - rozwojową, wdrażanie innowacji, cyfryzację czy zieloną transformację. Program obejmuje więc wydatki np. związane z zakupem paneli fotowoltaicznych czy pomp ciepła. Dofinansowanie fotowoltaiki jest też możliwe w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Celem programu jest wsparcie zrównoważonego rozwoju Polski i jej transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. O dofinansowanie z programu mogą ubiegać się m.in. samorządy terytorialne, przedsiębiorstwa czy instytucje kultury. Dodatkowo UE oferuje szereg regionalnych programów dofinansowania fotowoltaiki, dedykowanych dla poszczególnych województw.

Agroenergia – fotowoltaika dla obszarów wiejskich

Agroenergia to jeden z ważniejszych programów dofinansowania fotowoltaiki mieszkańcom obszarów wiejskich. Program pozwala otrzymać nawet 25 tysięcy zł na montaż instalacji fotowoltaicznej, a dodatkowo można też ubiegać się o dofinansowanie na pompy ciepła czy magazyny energii. Program Agroenergia polega na bezzwrotnych dotacjach lub niskooprocentowanych pożyczkach. O dofinansowanie w programie mogą się ubiegać osoby fizyczne lub prawne, właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi do 300 ha i które co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą osobiście gospodarstwo rolne lub działalność rolniczą. Osoby prowadzące działalność rolniczą mogą również skorzystać z programu Energia dla wsi, który oferuje bezzwrotną dotację na fotowoltaikę. Właścicielom gospodarstw rolnych, którzy zakupili instalacje z własnych środków, przysługuje też ulga w wysokości 25% kosztów inwestycji, która jest odliczana od podatku rolnego.

Fotowoltaika w bloku. Czy można liczyć na dofinansowanie?

Od niedawna na dofinansowanie fotowoltaiki mogą również liczyć spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Dofinansowanie do fotowoltaiki montowanej w blokach mieszkalnych może wynosić nawet do 50% kosztów inwestycji w fotowoltaikę. Program obejmuje zarówno nową instalację, jak i modernizację istniejącej już instalacji, a także inwestycję np. w magazyny energii czy pompy ciepła.

Czy w 2023 roku obowiązuje ulga termomodernizacyjna?

Polscy podatnicy ciągle mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Dzięki temu koszty poniesione na termomodernizację budynku można odliczyć od podatku PIT. Aby skorzystać z ulgi trzeba być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, którego dotyczy ulga i w którym znajdują się nie więcej niż 2 lokale mieszkalne. Budynek nie może być dopiero w budowie. Ulgę można odliczać od dochodu przez 6 lat i może to zrobić każdy ze współwłaścicieli osobno. Maksymalnie można odliczyć nawet 53 tysiące zł.

Sprawdź fotowoltaikę i magazyny energii w hurtowni Onninen

Fotowoltaika 10kw
Panele fotowoltaiczne 450W
Zestaw fotowoltaiczny
Zestaw fotowoltaiczny 10kW
Zestaw fotowoltaiczny 5kW
Fotowoltaika do grzania wody
Panele fotowoltaiczne 500 W
Panele pv